Commit d042c961 authored by Andreas Valder's avatar Andreas Valder
Browse files

Merge branch 'videojs7' into 'master'

Update video.js to version 7.6.5

See merge request videoaginfra/website!20
parents 3b75723b 76f8c77c
videojs.addLanguage("nl",{ videojs.addLanguage('nl', {
"Audio Player": "Audiospeler",
"Video Player": "Videospeler",
"Play": "Afspelen", "Play": "Afspelen",
"Pause": "Pauze", "Pause": "Pauzeren",
"Replay": "Opnieuw afspelen",
"Current Time": "Huidige tijd", "Current Time": "Huidige tijd",
"Duration Time": "Looptijd", "Duration": "Tijdsduur",
"Remaining Time": "Resterende tijd", "Remaining Time": "Resterende tijd",
"Stream Type": "Streamtype", "Stream Type": "Streamtype",
"LIVE": "LIVE", "LIVE": "LIVE",
"Loaded": "Geladen", "Loaded": "Geladen",
"Progress": "Status", "Progress": "Voortgang",
"Progress Bar": "Voortgangsbalk",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} van {2}",
"Fullscreen": "Volledig scherm", "Fullscreen": "Volledig scherm",
"Non-Fullscreen": "Geen volledig scherm", "Non-Fullscreen": "Geen volledig scherm",
"Mute": "Geluid uit", "Mute": "Dempen",
"Unmute": "Geluid aan", "Unmute": "Niet dempen",
"Playback Rate": "Weergavesnelheid", "Playback Rate": "Afspeelsnelheid",
"Subtitles": "Ondertiteling", "Subtitles": "Ondertiteling",
"subtitles off": "ondertiteling uit", "subtitles off": "ondertiteling uit",
"Captions": "Bijschriften", "Captions": "Bijschriften",
"captions off": "bijschriften uit", "captions off": "bijschriften uit",
"Chapters": "Hoofdstukken", "Chapters": "Hoofdstukken",
"Descriptions": "Beschrijvingen", "Descriptions": "Beschrijvingen",
"descriptions off": "beschrijvingen off", "descriptions off": "beschrijvingen uit",
"You aborted the media playback": "U hebt de mediaweergave afgebroken.", "Audio Track": "Audiospoor",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "De mediadownload is mislukt door een netwerkfout.", "Volume Level": "Geluidsniveau",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "De media kon niet worden geladen, vanwege een server- of netwerkfout of doordat het formaat niet wordt ondersteund.", "You aborted the media playback": "U heeft het afspelen van de media afgebroken",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "De mediaweergave is afgebroken vanwege beschadigde data of het mediabestand gebruikt functies die niet door uw browser worden ondersteund.", "A network error caused the media download to fail part-way.": "Een netwerkfout heeft ervoor gezorgd dat het downloaden van de media halverwege is mislukt.",
"No compatible source was found for this media.": "Voor deze media is geen ondersteunde bron gevonden.", "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "De media kon niet worden geladen, dit komt doordat of de server of het netwerk mislukt of doordat het formaat niet wordt ondersteund.",
"Play Video": "Video Afspelen", "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Het afspelen van de media is afgebroken door een probleem met beschadeigde gegevens of doordat de media functies gebruikt die uw browser niet ondersteund.",
"No compatible source was found for this media.": "Er is geen geschikte bron voor deze media gevonden.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "De media is versleuteld en we hebben de sleutels niet om deze te ontsleutelen.",
"Play Video": "Video afspelen",
"Close": "Sluiten", "Close": "Sluiten",
"Modal Window": "Modal Venster", "Close Modal Dialog": "Extra venster sluiten",
"This is a modal window": "Dit is een modaal venster", "Modal Window": "Extra venster",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Dit modaal venster kan gesloten worden door op Escape te drukken of de 'sluiten' knop te activeren.", "This is a modal window": "Dit is een extra venster",
", opens captions settings dialog": ", opent bijschriften instellingen venster", "This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Dit venster kan worden gesloten door op de Escape-toets te drukken of door de sluiten-knop te activeren.",
", opens subtitles settings dialog": ", opent ondertiteling instellingen venster", ", opens captions settings dialog": ", opent instellingen-venster voor bijschriften",
", opens descriptions settings dialog": ", opent beschrijvingen instellingen venster", ", opens subtitles settings dialog": ", opent instellingen-venster voor ondertitelingen",
", selected": ", selected" ", opens descriptions settings dialog": ", opent instellingen-venster voor beschrijvingen",
", selected": ", geselecteerd",
"captions settings": "bijschriften-instellingen",
"subtitles settings": "ondertiteling-instellingen",
"descriptions settings": "beschrijvingen-instellingen",
"Text": "Tekst",
"White": "Wit",
"Black": "Zwart",
"Red": "Rood",
"Green": "Groen",
"Blue": "Blauw",
"Yellow": "Geel",
"Magenta": "Magenta",
"Cyan": "Cyaan",
"Background": "Achtergrond",
"Window": "Venster",
"Transparent": "Transparant",
"Semi-Transparent": "Semi-transparant",
"Opaque": "Ondoorzichtig",
"Font Size": "Lettergrootte",
"Text Edge Style": "Stijl tekstrand",
"None": "Geen",
"Raised": "Verhoogd",
"Depressed": "Ingedrukt",
"Uniform": "Uniform",
"Dropshadow": "Schaduw",
"Font Family": "Lettertype",
"Proportional Sans-Serif": "Proportioneel sans-serif",
"Monospace Sans-Serif": "Monospace sans-serif",
"Proportional Serif": "Proportioneel serif",
"Monospace Serif": "Monospace serif",
"Casual": "Luchtig",
"Script": "Script",
"Small Caps": "Kleine hoofdletters",
"Reset": "Herstellen",
"restore all settings to the default values": "alle instellingen naar de standaardwaarden herstellen",
"Done": "Klaar",
"Caption Settings Dialog": "Venster voor bijschriften-instellingen",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Begin van dialoogvenster. Escape zal annuleren en het venster sluiten.",
"End of dialog window.": "Einde van dialoogvenster."
}); });
\ No newline at end of file
{
"Audio Player": "Audiospeler",
"Video Player": "Videospeler",
"Play": "Afspelen",
"Pause": "Pauzeren",
"Replay": "Opnieuw afspelen",
"Current Time": "Huidige tijd",
"Duration": "Tijdsduur",
"Remaining Time": "Resterende tijd",
"Stream Type": "Streamtype",
"LIVE": "LIVE",
"Loaded": "Geladen",
"Progress": "Voortgang",
"Progress Bar": "Voortgangsbalk",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} van {2}",
"Fullscreen": "Volledig scherm",
"Non-Fullscreen": "Geen volledig scherm",
"Mute": "Dempen",
"Unmute": "Niet dempen",
"Playback Rate": "Afspeelsnelheid",
"Subtitles": "Ondertiteling",
"subtitles off": "ondertiteling uit",
"Captions": "Bijschriften",
"captions off": "bijschriften uit",
"Chapters": "Hoofdstukken",
"Descriptions": "Beschrijvingen",
"descriptions off": "beschrijvingen uit",
"Audio Track": "Audiospoor",
"Volume Level": "Geluidsniveau",
"You aborted the media playback": "U heeft het afspelen van de media afgebroken",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Een netwerkfout heeft ervoor gezorgd dat het downloaden van de media halverwege is mislukt.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "De media kon niet worden geladen, dit komt doordat of de server of het netwerk mislukt of doordat het formaat niet wordt ondersteund.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Het afspelen van de media is afgebroken door een probleem met beschadeigde gegevens of doordat de media functies gebruikt die uw browser niet ondersteund.",
"No compatible source was found for this media.": "Er is geen geschikte bron voor deze media gevonden.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "De media is versleuteld en we hebben de sleutels niet om deze te ontsleutelen.",
"Play Video": "Video afspelen",
"Close": "Sluiten",
"Close Modal Dialog": "Extra venster sluiten",
"Modal Window": "Extra venster",
"This is a modal window": "Dit is een extra venster",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Dit venster kan worden gesloten door op de Escape-toets te drukken of door de sluiten-knop te activeren.",
", opens captions settings dialog": ", opent instellingen-venster voor bijschriften",
", opens subtitles settings dialog": ", opent instellingen-venster voor ondertitelingen",
", opens descriptions settings dialog": ", opent instellingen-venster voor beschrijvingen",
", selected": ", geselecteerd",
"captions settings": "bijschriften-instellingen",
"subtitles settings": "ondertiteling-instellingen",
"descriptions settings": "beschrijvingen-instellingen",
"Text": "Tekst",
"White": "Wit",
"Black": "Zwart",
"Red": "Rood",
"Green": "Groen",
"Blue": "Blauw",
"Yellow": "Geel",
"Magenta": "Magenta",
"Cyan": "Cyaan",
"Background": "Achtergrond",
"Window": "Venster",
"Transparent": "Transparant",
"Semi-Transparent": "Semi-transparant",
"Opaque": "Ondoorzichtig",
"Font Size": "Lettergrootte",
"Text Edge Style": "Stijl tekstrand",
"None": "Geen",
"Raised": "Verhoogd",
"Depressed": "Ingedrukt",
"Uniform": "Uniform",
"Dropshadow": "Schaduw",
"Font Family": "Lettertype",
"Proportional Sans-Serif": "Proportioneel sans-serif",
"Monospace Sans-Serif": "Monospace sans-serif",
"Proportional Serif": "Proportioneel serif",
"Monospace Serif": "Monospace serif",
"Casual": "Luchtig",
"Script": "Script",
"Small Caps": "Kleine hoofdletters",
"Reset": "Herstellen",
"restore all settings to the default values": "alle instellingen naar de standaardwaarden herstellen",
"Done": "Klaar",
"Caption Settings Dialog": "Venster voor bijschriften-instellingen",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Begin van dialoogvenster. Escape zal annuleren en het venster sluiten.",
"End of dialog window.": "Einde van dialoogvenster."
}
\ No newline at end of file
videojs.addLanguage("nn",{ videojs.addLanguage('nn', {
"Play": "Spel", "Play": "Spel",
"Pause": "Pause", "Pause": "Pause",
"Current Time": "Aktuell tid", "Current Time": "Aktuell tid",
"Duration Time": "Varigheit", "Duration": "Varigheit",
"Remaining Time": "Tid attende", "Remaining Time": "Tid attende",
"Stream Type": "Type straum", "Stream Type": "Type straum",
"LIVE": "DIREKTE", "LIVE": "DIREKTE",
......
{
"Play": "Spel",
"Pause": "Pause",
"Current Time": "Aktuell tid",
"Duration": "Varigheit",
"Remaining Time": "Tid attende",
"Stream Type": "Type straum",
"LIVE": "DIREKTE",
"Loaded": "Lasta inn",
"Progress": "Status",
"Fullscreen": "Fullskjerm",
"Non-Fullscreen": "Stenga fullskjerm",
"Mute": "Ljod av",
"Unmute": "Ljod på",
"Playback Rate": "Avspelingsrate",
"Subtitles": "Teksting på",
"subtitles off": "Teksting av",
"Captions": "Teksting for høyrselshemma på",
"captions off": "Teksting for høyrselshemma av",
"Chapters": "Kapitel",
"You aborted the media playback": "Du avbraut avspelinga.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Ein nettverksfeil avbraut nedlasting av videoen.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Videoen kunne ikkje lastas ned, på grunn av ein nettverksfeil eller serverfeil, eller av di formatet ikkje er stoda.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Videoavspelinga blei broten på grunn av øydelagde data eller av di videoen ville gjera noe som nettlesaren din ikkje stodar.",
"No compatible source was found for this media.": "Fant ikke en kompatibel kilde for dette mediainnholdet."
}
videojs.addLanguage('oc', {
"Audio Player": "Lector àudio",
"Video Player": "Lector vidèo",
"Play": "Lectura",
"Pause": "Pausa",
"Replay": "Tornar legir",
"Current Time": "Durada passada",
"Duration": "Durada",
"Remaining Time": "Temps restant",
"Stream Type": "Tipe de difusion",
"LIVE": "DIRÈCTE",
"Seek to live, currently behind live": "Trapar lo dirècte, actualament darrièr lo dirècte",
"Seek to live, currently playing live": "Trapar lo dirècte, actualament lo dirècte es en lectura",
"Loaded": "Cargat",
"Progress": "Progression",
"Progress Bar": "Barra de progression",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} sus {2}",
"Fullscreen": "Ecran complèt",
"Non-Fullscreen": "Pas en ecran complèt",
"Mute": "Copar lo son",
"Unmute": "Restablir lo son",
"Playback Rate": "Velocitat de lectura",
"Subtitles": "Sostítols",
"subtitles off": "Sostítols desactivats",
"Captions": "Legendas",
"captions off": "Legendas desactivadas",
"Chapters": "Capítols",
"Descriptions": "Descripcions",
"descriptions off": "descripcions desactivadas",
"Audio Track": "Pista àudio",
"Volume Level": "Nivèl del volum",
"You aborted the media playback": "Avètz copat la lectura del mèdia.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Una error de ret a provocat un fracàs del telecargament.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Lo mèdia a pas pogut èsser cargat, siá perque lo servidor o lo ret a fracassat siá perque lo format es pas compatible.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "La lectura del mèdia es copada a causa d’un problèma de corrupcion o perque lo mèdia utiliza de foncionalitats pas suportadas pel navigador.",
"No compatible source was found for this media.": "Cap de font compatiblas pas trobada per aqueste mèdia.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Lo mèdia es chifrat e avèm pas las claus per lo deschifrar.",
"Play Video": "Legir la vidèo",
"Close": "Tampar",
"Close Modal Dialog": "Tampar la fenèstra",
"Modal Window": "Fenèstra",
"This is a modal window": "Aquò es una fenèstra",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Aquesta fenèstra pòt èsser tampada en quichar Escapar sul clavièr o en activar lo boton de tampadura.",
", opens captions settings dialog": ", dobrís la fenèstra de paramètres de legendas",
", opens subtitles settings dialog": ", dobrís la fenèstra de paramètres de sostítols",
", opens descriptions settings dialog": ", dobrís la fenèstra de paramètres de descripcions",
", selected": ", seleccionat",
"captions settings": "paramètres de legendas",
"subtitles settings": "paramètres de sostítols",
"descriptions settings": "paramètres de descripcions",
"Text": "Tèxte",
"White": "Blanc",
"Black": "Negre",
"Red": "Roge",
"Green": "Verd",
"Blue": "Blau",
"Yellow": "Jaune",
"Magenta": "Magenta",
"Cyan": "Cian",
"Background": "Rèireplan",
"Window": "Fenèstra",
"Transparent": "Transparent",
"Semi-Transparent": "Semitransparent",
"Opaque": "Opac",
"Font Size": "Talha de la polissa",
"Text Edge Style": "Estil dels contorns del tèxte",
"None": "Cap",
"Raised": "Naut",
"Depressed": "Enfonsat",
"Uniform": "Unifòrme",
"Dropshadow": "Ombrat",
"Font Family": "Familha de polissa",
"Proportional Sans-Serif": "Sans-Serif proporcionala",
"Monospace Sans-Serif": "Monospace Sans-Serif",
"Proportional Serif": "Serif proporcionala",
"Monospace Serif": "Serif proporcionala",
"Casual": "Manuscrita",
"Script": "Script",
"Small Caps": "Pichonas majusculas",
"Reset": "Reïnicializar",
"restore all settings to the default values": "O restablir tot a las valors per defaut",
"Done": "Acabat",
"Caption Settings Dialog": "Fenèstra de paramètres de legenda",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Debuta de la fenèstra. Escapar anullarà e tamparà la fenèstra",
"End of dialog window.": "Fin de la fenèstra.",
"{1} is loading.": "{1} es a cargar."
});
\ No newline at end of file
{
"Audio Player": "Lector àudio",
"Video Player": "Lector vidèo",
"Play": "Lectura",
"Pause": "Pausa",
"Replay": "Tornar legir",
"Current Time": "Durada passada",
"Duration": "Durada",
"Remaining Time": "Temps restant",
"Stream Type": "Tipe de difusion",
"LIVE": "DIRÈCTE",
"Seek to live, currently behind live": "Trapar lo dirècte, actualament darrièr lo dirècte",
"Seek to live, currently playing live": "Trapar lo dirècte, actualament lo dirècte es en lectura",
"Loaded": "Cargat",
"Progress": "Progression",
"Progress Bar": "Barra de progression",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} sus {2}",
"Fullscreen": "Ecran complèt",
"Non-Fullscreen": "Pas en ecran complèt",
"Mute": "Copar lo son",
"Unmute": "Restablir lo son",
"Playback Rate": "Velocitat de lectura",
"Subtitles": "Sostítols",
"subtitles off": "Sostítols desactivats",
"Captions": "Legendas",
"captions off": "Legendas desactivadas",
"Chapters": "Capítols",
"Descriptions": "Descripcions",
"descriptions off": "descripcions desactivadas",
"Audio Track": "Pista àudio",
"Volume Level": "Nivèl del volum",
"You aborted the media playback": "Avètz copat la lectura del mèdia.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Una error de ret a provocat un fracàs del telecargament.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Lo mèdia a pas pogut èsser cargat, siá perque lo servidor o lo ret a fracassat siá perque lo format es pas compatible.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "La lectura del mèdia es copada a causa d’un problèma de corrupcion o perque lo mèdia utiliza de foncionalitats pas suportadas pel navigador.",
"No compatible source was found for this media.": "Cap de font compatiblas pas trobada per aqueste mèdia.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Lo mèdia es chifrat e avèm pas las claus per lo deschifrar.",
"Play Video": "Legir la vidèo",
"Close": "Tampar",
"Close Modal Dialog": "Tampar la fenèstra",
"Modal Window": "Fenèstra",
"This is a modal window": "Aquò es una fenèstra",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Aquesta fenèstra pòt èsser tampada en quichar Escapar sul clavièr o en activar lo boton de tampadura.",
", opens captions settings dialog": ", dobrís la fenèstra de paramètres de legendas",
", opens subtitles settings dialog": ", dobrís la fenèstra de paramètres de sostítols",
", opens descriptions settings dialog": ", dobrís la fenèstra de paramètres de descripcions",
", selected": ", seleccionat",
"captions settings": "paramètres de legendas",
"subtitles settings": "paramètres de sostítols",
"descriptions settings": "paramètres de descripcions",
"Text": "Tèxte",
"White": "Blanc",
"Black": "Negre",
"Red": "Roge",
"Green": "Verd",
"Blue": "Blau",
"Yellow": "Jaune",
"Magenta": "Magenta",
"Cyan": "Cian",
"Background": "Rèireplan",
"Window": "Fenèstra",
"Transparent": "Transparent",
"Semi-Transparent": "Semitransparent",
"Opaque": "Opac",
"Font Size": "Talha de la polissa",
"Text Edge Style": "Estil dels contorns del tèxte",
"None": "Cap",
"Raised": "Naut",
"Depressed": "Enfonsat",
"Uniform": "Unifòrme",
"Dropshadow": "Ombrat",
"Font Family": "Familha de polissa",
"Proportional Sans-Serif": "Sans-Serif proporcionala",
"Monospace Sans-Serif": "Monospace Sans-Serif",
"Proportional Serif": "Serif proporcionala",
"Monospace Serif": "Serif proporcionala",
"Casual": "Manuscrita",
"Script": "Script",
"Small Caps": "Pichonas majusculas",
"Reset": "Reïnicializar",
"restore all settings to the default values": "O restablir tot a las valors per defaut",
"Done": "Acabat",
"Caption Settings Dialog": "Fenèstra de paramètres de legenda",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Debuta de la fenèstra. Escapar anullarà e tamparà la fenèstra",
"End of dialog window.": "Fin de la fenèstra.",
"{1} is loading.": "{1} es a cargar."
}
videojs.addLanguage("pl",{ videojs.addLanguage('pl', {
"Play": "Odtwarzaj", "Play": "Odtwarzaj",
"Pause": "Pauza", "Pause": "Pauza",
"Current Time": "Aktualny czas", "Current Time": "Aktualny czas",
"Duration Time": "Czas trwania", "Duration": "Czas trwania",
"Remaining Time": "Pozostały czas", "Remaining Time": "Pozostały czas",
"Stream Type": "Typ strumienia", "Stream Type": "Typ strumienia",
"LIVE": "NA ŻYWO", "LIVE": "NA ŻYWO",
...@@ -23,7 +23,7 @@ videojs.addLanguage("pl",{ ...@@ -23,7 +23,7 @@ videojs.addLanguage("pl",{
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Materiał wideo nie może być załadowany, ponieważ wystąpił problem z siecią lub format nie jest obsługiwany", "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Materiał wideo nie może być załadowany, ponieważ wystąpił problem z siecią lub format nie jest obsługiwany",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Odtwarzanie materiału wideo zostało przerwane z powodu uszkodzonego pliku wideo lub z powodu błędu funkcji, które nie są wspierane przez przeglądarkę.", "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Odtwarzanie materiału wideo zostało przerwane z powodu uszkodzonego pliku wideo lub z powodu błędu funkcji, które nie są wspierane przez przeglądarkę.",
"No compatible source was found for this media.": "Dla tego materiału wideo nie znaleziono kompatybilnego źródła.", "No compatible source was found for this media.": "Dla tego materiału wideo nie znaleziono kompatybilnego źródła.",
"Play video": "Odtwarzaj wideo", "Play Video": "Odtwarzaj wideo",
"Close": "Zamknij", "Close": "Zamknij",
"Modal Window": "Okno Modala", "Modal Window": "Okno Modala",
"This is a modal window": "To jest okno modala", "This is a modal window": "To jest okno modala",
......
{
"Play": "Odtwarzaj",
"Pause": "Pauza",
"Current Time": "Aktualny czas",
"Duration": "Czas trwania",
"Remaining Time": "Pozostały czas",
"Stream Type": "Typ strumienia",
"LIVE": "NA ŻYWO",
"Loaded": "Załadowany",
"Progress": "Status",
"Fullscreen": "Pełny ekran",
"Non-Fullscreen": "Pełny ekran niedostępny",
"Mute": "Wyłącz dźwięk",
"Unmute": "Włącz dźwięk",
"Playback Rate": "Szybkość odtwarzania",
"Subtitles": "Napisy",
"subtitles off": "Napisy wyłączone",
"Captions": "Transkrypcja",
"captions off": "Transkrypcja wyłączona",
"Chapters": "Rozdziały",
"You aborted the media playback": "Odtwarzanie zostało przerwane",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Problemy z siecią spowodowały błąd przy pobieraniu materiału wideo.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Materiał wideo nie może być załadowany, ponieważ wystąpił problem z siecią lub format nie jest obsługiwany",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Odtwarzanie materiału wideo zostało przerwane z powodu uszkodzonego pliku wideo lub z powodu błędu funkcji, które nie są wspierane przez przeglądarkę.",
"No compatible source was found for this media.": "Dla tego materiału wideo nie znaleziono kompatybilnego źródła.",
"Play Video": "Odtwarzaj wideo",
"Close": "Zamknij",
"Modal Window": "Okno Modala",
"This is a modal window": "To jest okno modala",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Ten modal możesz zamknąć naciskając przycisk Escape albo wybierając przycisk Zamknij.",
", opens captions settings dialog": ", otwiera okno dialogowe ustawień transkrypcji",
", opens subtitles settings dialog": ", otwiera okno dialogowe napisów",
", selected": ", zaznaczone"
}
videojs.addLanguage("pt-BR",{ videojs.addLanguage('pt-BR', {
"Audio Player": "Reprodutor de áudio",
"Video Player": "Reprodutor de vídeo",
"Play": "Tocar", "Play": "Tocar",
"Pause": "Pausar", "Pause": "Pausar",
"Replay": "Tocar novamente",
"Current Time": "Tempo", "Current Time": "Tempo",
"Duration Time": "Duração", "Duration": "Duração",
"Remaining Time": "Tempo Restante", "Remaining Time": "Tempo Restante",
"Stream Type": "Tipo de Stream", "Stream Type": "Tipo de Stream",
"LIVE": "AO VIVO", "LIVE": "AO VIVO",
"Loaded": "Carregado", "Loaded": "Carregado",
"Progress": "Progresso", "Progress": "Progresso",
"Progress Bar": "Barra de progresso",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} de {2}",
"Fullscreen": "Tela Cheia", "Fullscreen": "Tela Cheia",
"Non-Fullscreen": "Tela Normal", "Non-Fullscreen": "Tela Normal",
"Mute": "Mudo", "Mute": "Mudo",
...@@ -18,9 +23,63 @@ videojs.addLanguage("pt-BR",{ ...@@ -18,9 +23,63 @@ videojs.addLanguage("pt-BR",{
"Captions": "Anotações", "Captions": "Anotações",
"captions off": "Sem Anotações", "captions off": "Sem Anotações",
"Chapters": "Capítulos", "Chapters": "Capítulos",
"Descriptions": "Descrições",
"descriptions off": "sem descrições",
"Audio Track": "Faixa de áudio",
"Volume Level": "Nível de volume",
"You aborted the media playback": "Você parou a execução do vídeo.", "You aborted the media playback": "Você parou a execução do vídeo.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Um erro na rede fez o vídeo parar parcialmente.", "A network error caused the media download to fail part-way.": "Um erro na rede causou falha durante o download da mídia.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "O vídeo não pode ser carregado, ou porque houve um problema com sua rede ou pelo formato do vídeo não ser suportado.", "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "A mídia não pode ser carregada, por uma falha de rede ou servidor ou o formato não é suportado.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "A execução foi interrompida por um problema com o vídeo ou por seu navegador não dar suporte ao seu formato.", "No compatible source was found for this media.": "Nenhuma fonte foi encontrada para esta mídia.",
"No compatible source was found for this media.": "Não foi encontrada fonte de vídeo compatível." "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "A reprodução foi interrompida devido à um problema de mídia corrompida ou porque a mídia utiliza funções que seu navegador não suporta.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "A mídia está criptografada e não temos as chaves para descriptografar.",
"Play Video": "Tocar Vídeo",
"Close": "Fechar",
"Close Modal Dialog": "Fechar Diálogo Modal",
"Modal Window": "Janela Modal",
"This is a modal window": "Isso é uma janela-modal",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Esta janela pode ser fechada pressionando a tecla de Escape.",
", opens captions settings dialog": ", abre as configurações de legendas de comentários",
", opens subtitles settings dialog": ", abre as configurações de legendas",
", opens descriptions settings dialog": ", abre as configurações",
", selected": ", selecionada",
"captions settings": "configurações de legendas de comentários",
"subtitles settings": "configurações de legendas",
"descriptions settings": "configurações das descrições",
"Text": "Texto",
"White": "Branco",
"Black": "Preto",
"Red": "Vermelho",
"Green": "Verde",
"Blue": "Azul",
"Yellow": "Amarelo",
"Magenta": "Magenta",
"Cyan": "Ciano",
"Background": "Plano-de-Fundo",
"Window": "Janela",
"Transparent": "Transparente",
"Semi-Transparent": "Semi-Transparente",
"Opaque": "Opaco",
"Font Size": "Tamanho da Fonte",
"Text Edge Style": "Estilo da Borda",
"None": "Nenhum",
"Raised": "Elevado",
"Depressed": "Acachapado",
"Uniform": "Uniforme",
"Dropshadow": "Sombra de projeção",
"Font Family": "Família da Fonte",
"Proportional Sans-Serif": "Sans-Serif(Sem serifa) Proporcional",
"Monospace Sans-Serif": "Sans-Serif(Sem serifa) Monoespaçada",
"Proportional Serif": "Serifa Proporcional",
"Monospace Serif": "Serifa Monoespaçada",
"Casual": "Casual",
"Script": "Script",
"Small Caps": "Maiúsculas Pequenas",
"Reset": "Redefinir",
"restore all settings to the default values": "restaurar todas as configurações aos valores padrão",
"Done": "Salvar",
"Caption Settings Dialog": "Caíxa-de-Diálogo das configurações de Legendas",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Iniciando a Janela-de-Diálogo. Pressionar Escape irá cancelar e fechar a janela.",