Commit d042c961 authored by Andreas Valder's avatar Andreas Valder
Browse files

Merge branch 'videojs7' into 'master'

Update video.js to version 7.6.5

See merge request !20
parents 3b75723b 76f8c77c
videojs.addLanguage("ca",{
videojs.addLanguage('ca', {
"Play": "Reproducció",
"Pause": "Pausa",
"Current Time": "Temps reproduït",
"Duration Time": "Durada total",
"Duration": "Durada total",
"Remaining Time": "Temps restant",
"Stream Type": "Tipus de seqüència",
"LIVE": "EN DIRECTE",
......
{
"Play": "Reproducció",
"Pause": "Pausa",
"Current Time": "Temps reproduït",
"Duration": "Durada total",
"Remaining Time": "Temps restant",
"Stream Type": "Tipus de seqüència",
"LIVE": "EN DIRECTE",
"Loaded": "Carregat",
"Progress": "Progrés",
"Fullscreen": "Pantalla completa",
"Non-Fullscreen": "Pantalla no completa",
"Mute": "Silencia",
"Unmute": "Amb so",
"Playback Rate": "Velocitat de reproducció",
"Subtitles": "Subtítols",
"subtitles off": "Subtítols desactivats",
"Captions": "Llegendes",
"captions off": "Llegendes desactivades",
"Chapters": "Capítols",
"You aborted the media playback": "Heu interromput la reproducció del vídeo.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Un error de la xarxa ha interromput la baixada del vídeo.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "No s'ha pogut carregar el vídeo perquè el servidor o la xarxa han fallat, o bé perquè el seu format no és compatible.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "La reproducció de vídeo s'ha interrumput per un problema de corrupció de dades o bé perquè el vídeo demanava funcions que el vostre navegador no ofereix.",
"No compatible source was found for this media.": "No s'ha trobat cap font compatible amb el vídeo."
}
videojs.addLanguage("cs",{
videojs.addLanguage('cs', {
"Audio Player": "Audio Přehravač",
"Video Player": "Video Přehravač",
"Play": "Přehrát",
"Pause": "Pauza",
"Replay": "Spustit znovu",
"Current Time": "Aktuální čas",
"Duration Time": "Doba trvání",
"Duration": "Doba trvání",
"Remaining Time": "Zbývající čas",
"Stream Type": "Stream Type",
"Stream Type": "Typ streamu",
"LIVE": "ŽIVĚ",
"Loaded": "Načteno",
"Progress": "Stav",
"Progress Bar": "Ukazatel průběhu",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} z {2}",
"Fullscreen": "Celá obrazovka",
"Non-Fullscreen": "Zmenšená obrazovka",
"Non-Fullscreen": "Běžné zobrazení",
"Mute": "Ztlumit zvuk",
"Unmute": "Přehrát zvuk",
"Unmute": "Zapnout zvuk",
"Playback Rate": "Rychlost přehrávání",
"Subtitles": "Titulky",
"subtitles off": "Titulky vypnuty",
"subtitles off": "Bez titulků",
"Captions": "Popisky",
"captions off": "Popisky vypnuty",
"Chapters": "Kapitoly",
"You aborted the media playback": "Přehrávání videa je přerušeno.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Video nemohlo být načteno, kvůli chybě v síti.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Video nemohlo být načteno, buď kvůli chybě serveru nebo sítě nebo proto, že daný formát není podporován.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Váš prohlížeč nepodporuje formát videa.",
"No compatible source was found for this media.": "Špatně zadaný zdroj videa."
"Descriptions": "Popisy",
"descriptions off": "Bez popisů",
"Audio Track": "Zvuková stopa",
"Volume Level": "Hlasitost",
"You aborted the media playback": "Přehrávání videa bylo přerušeno.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Video nemohlo být načteno kvůli chybě v síti.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Video nemohlo být načteno, buď kvůli chybě serveru, sítě nebo proto, že daný formát není podporován.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Váš prohlížeč nepodporuje tento formát videa.",
"No compatible source was found for this media.": "Nevalidní zadaný zdroj videa.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Chyba při dešifrování videa.",
"Play Video": "Přehrát video",
"Close": "Zavřit",
"Close Modal Dialog": "Zavřít okno",
"Modal Window": "Modální okno",
"This is a modal window": "Toto je modální okno",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Toto okno se dá zavřít křížkem nebo klávesou Esc.",
", opens captions settings dialog": ", otevřít okno pro nastavení popisků",
", opens subtitles settings dialog": ", otevřít okno pro nastavení titulků",
", opens descriptions settings dialog": ", otevře okno pro nastavení popisků pro nevidomé",
", selected": ", vybráno",
"captions settings": "nastavení popisků",
"subtitles settings": "nastavení titulků",
"descriptions settings": "nastavení popisků pro nevidomé",
"Text": "Titulky",
"White": "Bílé",
"Black": "Černé",
"Red": "Červené",
"Green": "Zelené",
"Blue": "Modré",
"Yellow": "Žluté",
"Magenta": "Fialové",
"Cyan": "Azurové",
"Background": "Pozadí titulků",
"Window": "Okno",
"Transparent": "Průhledné",
"Semi-Transparent": "Poloprůhledné",
"Opaque": "Neprůhledné",
"Font Size": "Velikost písma",
"Text Edge Style": "Okraje písma",
"None": "Bez okraje",
"Raised": "Zvýšený",
"Depressed": "Propadlý",
"Uniform": "Rovnoměrný",
"Dropshadow": "Stínovaný",
"Font Family": "Rodina písma",
"Proportional Sans-Serif": "Proporcionální bezpatkové",
"Monospace Sans-Serif": "Monospace bezpatkové",
"Proportional Serif": "Proporcionální patkové",
"Monospace Serif": "Monospace patkové",
"Casual": "Hravé",
"Script": "Ručně psané",
"Small Caps": "Malé kapitálky",
"Reset": "Obnovit",
"restore all settings to the default values": "Vrátit nastavení do výchozího stavu",
"Done": "Hotovo",
"Caption Settings Dialog": "Okno s nastavením titulků",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Začátek dialogového okna. Klávesa Esc okno zavře.",
"End of dialog window.": "Konec dialogového okna.",
"{1} is loading.": "{1} se načítá."
});
\ No newline at end of file
{
"Audio Player": "Audio Přehravač",
"Video Player": "Video Přehravač",
"Play": "Přehrát",
"Pause": "Pauza",
"Replay": "Spustit znovu",
"Current Time": "Aktuální čas",
"Duration": "Doba trvání",
"Remaining Time": "Zbývající čas",
"Stream Type": "Typ streamu",
"LIVE": "ŽIVĚ",
"Loaded": "Načteno",
"Progress": "Stav",
"Progress Bar": "Ukazatel průběhu",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} z {2}",
"Fullscreen": "Celá obrazovka",
"Non-Fullscreen": "Běžné zobrazení",
"Mute": "Ztlumit zvuk",
"Unmute": "Zapnout zvuk",
"Playback Rate": "Rychlost přehrávání",
"Subtitles": "Titulky",
"subtitles off": "Bez titulků",
"Captions": "Popisky",
"captions off": "Popisky vypnuty",
"Chapters": "Kapitoly",
"Descriptions": "Popisy",
"descriptions off": "Bez popisů",
"Audio Track": "Zvuková stopa",
"Volume Level": "Hlasitost",
"You aborted the media playback": "Přehrávání videa bylo přerušeno.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Video nemohlo být načteno kvůli chybě v síti.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Video nemohlo být načteno, buď kvůli chybě serveru, sítě nebo proto, že daný formát není podporován.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Váš prohlížeč nepodporuje tento formát videa.",
"No compatible source was found for this media.": "Nevalidní zadaný zdroj videa.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Chyba při dešifrování videa.",
"Play Video": "Přehrát video",
"Close": "Zavřit",
"Close Modal Dialog": "Zavřít okno",
"Modal Window": "Modální okno",
"This is a modal window": "Toto je modální okno",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Toto okno se dá zavřít křížkem nebo klávesou Esc.",
", opens captions settings dialog": ", otevřít okno pro nastavení popisků",
", opens subtitles settings dialog": ", otevřít okno pro nastavení titulků",
", opens descriptions settings dialog": ", otevře okno pro nastavení popisků pro nevidomé",
", selected": ", vybráno",
"captions settings": "nastavení popisků",
"subtitles settings": "nastavení titulků",
"descriptions settings": "nastavení popisků pro nevidomé",
"Text": "Titulky",
"White": "Bílé",
"Black": "Černé",
"Red": "Červené",
"Green": "Zelené",
"Blue": "Modré",
"Yellow": "Žluté",
"Magenta": "Fialové",
"Cyan": "Azurové",
"Background": "Pozadí titulků",
"Window": "Okno",
"Transparent": "Průhledné",
"Semi-Transparent": "Poloprůhledné",
"Opaque": "Neprůhledné",
"Font Size": "Velikost písma",
"Text Edge Style": "Okraje písma",
"None": "Bez okraje",
"Raised": "Zvýšený",
"Depressed": "Propadlý",
"Uniform": "Rovnoměrný",
"Dropshadow": "Stínovaný",
"Font Family": "Rodina písma",
"Proportional Sans-Serif": "Proporcionální bezpatkové",
"Monospace Sans-Serif": "Monospace bezpatkové",
"Proportional Serif": "Proporcionální patkové",
"Monospace Serif": "Monospace patkové",
"Casual": "Hravé",
"Script": "Ručně psané",
"Small Caps": "Malé kapitálky",
"Reset": "Obnovit",
"restore all settings to the default values": "Vrátit nastavení do výchozího stavu",
"Done": "Hotovo",
"Caption Settings Dialog": "Okno s nastavením titulků",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Začátek dialogového okna. Klávesa Esc okno zavře.",
"End of dialog window.": "Konec dialogového okna.",
"{1} is loading.": "{1} se načítá."
}
videojs.addLanguage('cy', {
"Audio Player": "Chwaraewr sain",
"Video Player": "Chwaraewr fideo",
"Play": "Chwarae",
"Pause": "Oedi",
"Replay": "Ailchwarae",
"Current Time": "Amser Cyfredol",
"Duration": "Parhad",
"Remaining Time": "Amser ar ôl",
"Stream Type": "Math o Ffrwd",
"LIVE": "YN FYW",
"Loaded": "Llwythwyd",
"Progress": "Cynnydd",
"Progress Bar": "Bar Cynnydd",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} o {2}",
"Fullscreen": "Sgrîn Lawn",
"Non-Fullscreen": "Ffenestr",
"Mute": "Pylu",
"Unmute": "Dad-bylu",
"Playback Rate": "Cyfradd Chwarae",
"Subtitles": "Isdeitlau",
"subtitles off": "Isdeitlau i ffwrdd",
"Captions": "Capsiynau",
"captions off": "Capsiynau i ffwrdd",
"Chapters": "Penodau",
"Descriptions": "Disgrifiadau",
"descriptions off": "disgrifiadau i ffwrdd",
"Audio Track": "Trac Sain",
"Volume Level": "Lefel Sain",
"You aborted the media playback": "Atalwyd y fideo gennych",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Mae gwall rhwydwaith wedi achosi methiant lawrlwytho.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Ni lwythodd y fideo, oherwydd methiant gweinydd neu rwydwaith, neu achos nid yw'r system yn cefnogi'r fformat.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Atalwyd y fideo oherwydd problem llygredd data neu oherwydd nid yw'ch porwr yn cefnogi nodweddion penodol o'r fideo.",
"No compatible source was found for this media.": "Nid oedd modd canfod ffynhonnell cytûn am y fideo hwn.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Mae'r fideo wedi ei amgryptio ac nid oes allweddion gennym.",
"Play Video": "Chwarae Fideo",
"Close": "Cau",
"Close Modal Dialog": "Cau Blwch Deialog Moddol",
"Modal Window": "Ffenestr Foddol",
"This is a modal window": "Mae hon yn ffenestr foddol",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Gallech chi gau'r ffenestr foddol hon trwy wasgu Escape neu glicio'r botwm cau.",
", opens captions settings dialog": ", yn agor gosodiadau capsiynau",
", opens subtitles settings dialog": ", yn agor gosodiadau isdeitlau",
", opens descriptions settings dialog": ", yn agor gosodiadau disgrifiadau",
", selected": ", detholwyd",
"captions settings": "gosodiadau capsiynau",
"subtitles settings": "gosodiadau isdeitlau",
"descriptions settings": "gosodiadau disgrifiadau",
"Text": "Testun",
"White": "Gwyn",
"Black": "Du",
"Red": "Coch",
"Green": "Gwyrdd",
"Blue": "Glas",
"Yellow": "Melyn",
"Magenta": "Piws",
"Cyan": "Cyan",
"Background": "Cefndir",
"Window": "Ffenestr",
"Transparent": "Tryloyw",
"Semi-Transparent": "Hanner-dryloyw",
"Opaque": "Di-draidd",
"Font Size": "Maint y Ffont",
"Text Edge Style": "Arddull Ymylon Testun",
"None": "Dim",
"Raised": "Uwch",
"Depressed": "Is",
"Uniform": "Unffurf",
"Dropshadow": "Cysgod cefn",
"Font Family": "Teulu y Ffont",
"Proportional Sans-Serif": "Heb-Seriff Cyfraneddol",
"Monospace Sans-Serif": "Heb-Seriff Unlled",
"Proportional Serif": "Seriff Gyfraneddol",
"Monospace Serif": "Seriff Unlled",
"Casual": "Llawysgrif",
"Script": "Sgript",
"Small Caps": "Prif Lythyrennau Bychain",
"Reset": "Ailosod",
"restore all settings to the default values": "Adfer yr holl osodiadau diofyn",
"Done": "Gorffenwyd",
"Caption Settings Dialog": "Blwch Gosodiadau Capsiynau",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Dechrau ffenestr deialog. Bydd Escape yn canslo a chau'r ffenestr.",
"End of dialog window.": "Diwedd ffenestr deialog.",
"{1} is loading.": "{1} yn llwytho."
});
\ No newline at end of file
{
"Audio Player":"Chwaraewr sain",
"Video Player":"Chwaraewr fideo",
"Play":"Chwarae",
"Pause":"Oedi",
"Replay":"Ailchwarae",
"Current Time":"Amser Cyfredol",
"Duration":"Parhad",
"Remaining Time":"Amser ar ôl",
"Stream Type":"Math o Ffrwd",
"LIVE":"YN FYW",
"Loaded":"Llwythwyd",
"Progress":"Cynnydd",
"Progress Bar":"Bar Cynnydd",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}":"{1} o {2}",
"Fullscreen":"Sgrîn Lawn",
"Non-Fullscreen":"Ffenestr",
"Mute":"Pylu",
"Unmute":"Dad-bylu",
"Playback Rate":"Cyfradd Chwarae",
"Subtitles":"Isdeitlau",
"subtitles off":"Isdeitlau i ffwrdd",
"Captions":"Capsiynau",
"captions off":"Capsiynau i ffwrdd",
"Chapters":"Penodau",
"Descriptions":"Disgrifiadau",
"descriptions off":"disgrifiadau i ffwrdd",
"Audio Track":"Trac Sain",
"Volume Level":"Lefel Sain",
"You aborted the media playback":"Atalwyd y fideo gennych",
"A network error caused the media download to fail part-way.":"Mae gwall rhwydwaith wedi achosi methiant lawrlwytho.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.":"Ni lwythodd y fideo, oherwydd methiant gweinydd neu rwydwaith, neu achos nid yw'r system yn cefnogi'r fformat.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.":"Atalwyd y fideo oherwydd problem llygredd data neu oherwydd nid yw'ch porwr yn cefnogi nodweddion penodol o'r fideo.",
"No compatible source was found for this media.":"Nid oedd modd canfod ffynhonnell cytûn am y fideo hwn.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.":"Mae'r fideo wedi ei amgryptio ac nid oes allweddion gennym.",
"Play Video":"Chwarae Fideo",
"Close":"Cau",
"Close Modal Dialog":"Cau Blwch Deialog Moddol",
"Modal Window":"Ffenestr Foddol",
"This is a modal window":"Mae hon yn ffenestr foddol",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.":"Gallech chi gau'r ffenestr foddol hon trwy wasgu Escape neu glicio'r botwm cau.",
", opens captions settings dialog":", yn agor gosodiadau capsiynau",
", opens subtitles settings dialog":", yn agor gosodiadau isdeitlau",
", opens descriptions settings dialog":", yn agor gosodiadau disgrifiadau",
", selected":", detholwyd",
"captions settings":"gosodiadau capsiynau",
"subtitles settings":"gosodiadau isdeitlau",
"descriptions settings":"gosodiadau disgrifiadau",
"Text":"Testun",
"White":"Gwyn",
"Black":"Du",
"Red":"Coch",
"Green":"Gwyrdd",
"Blue":"Glas",
"Yellow":"Melyn",
"Magenta":"Piws",
"Cyan":"Cyan",
"Background":"Cefndir",
"Window":"Ffenestr",
"Transparent":"Tryloyw",
"Semi-Transparent":"Hanner-dryloyw",
"Opaque":"Di-draidd",
"Font Size":"Maint y Ffont",
"Text Edge Style":"Arddull Ymylon Testun",
"None":"Dim",
"Raised":"Uwch",
"Depressed":"Is",
"Uniform":"Unffurf",
"Dropshadow":"Cysgod cefn",
"Font Family":"Teulu y Ffont",
"Proportional Sans-Serif":"Heb-Seriff Cyfraneddol",
"Monospace Sans-Serif":"Heb-Seriff Unlled",
"Proportional Serif":"Seriff Gyfraneddol",
"Monospace Serif":"Seriff Unlled",
"Casual":"Llawysgrif",
"Script":"Sgript",
"Small Caps":"Prif Lythyrennau Bychain",
"Reset":"Ailosod",
"restore all settings to the default values":"Adfer yr holl osodiadau diofyn",
"Done":"Gorffenwyd",
"Caption Settings Dialog":"Blwch Gosodiadau Capsiynau",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.":"Dechrau ffenestr deialog. Bydd Escape yn canslo a chau'r ffenestr.",
"End of dialog window.":"Diwedd ffenestr deialog.",
"{1} is loading.": "{1} yn llwytho."
}
videojs.addLanguage("da",{
videojs.addLanguage('da', {
"Play": "Afspil",
"Pause": "Pause",
"Current Time": "Aktuel tid",
"Duration Time": "Varighed",
"Duration": "Varighed",
"Remaining Time": "Resterende tid",
"Stream Type": "Stream-type",
"LIVE": "LIVE",
......
{
"Play": "Afspil",
"Pause": "Pause",
"Current Time": "Aktuel tid",
"Duration": "Varighed",
"Remaining Time": "Resterende tid",
"Stream Type": "Stream-type",
"LIVE": "LIVE",
"Loaded": "Indlæst",
"Progress": "Status",
"Fullscreen": "Fuldskærm",
"Non-Fullscreen": "Luk fuldskærm",
"Mute": "Uden lyd",
"Unmute": "Med lyd",
"Playback Rate": "Afspilningsrate",
"Subtitles": "Undertekster",
"subtitles off": "Uden undertekster",
"Captions": "Undertekster for hørehæmmede",
"captions off": "Uden undertekster for hørehæmmede",
"Chapters": "Kapitler",
"You aborted the media playback": "Du afbrød videoafspilningen.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "En netværksfejl fik download af videoen til at fejle.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Videoen kunne ikke indlæses, enten fordi serveren eller netværket fejlede, eller fordi formatet ikke er understøttet.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Videoafspilningen blev afbrudt på grund af ødelagte data eller fordi videoen benyttede faciliteter som din browser ikke understøtter.",
"No compatible source was found for this media.": "Fandt ikke en kompatibel kilde for denne media."
}
videojs.addLanguage("de",{
videojs.addLanguage('de', {
"Play": "Wiedergabe",
"Pause": "Pause",
"Replay": "Erneut abspielen",
"Current Time": "Aktueller Zeitpunkt",
"Duration Time": "Dauer",
"Duration": "Dauer",
"Remaining Time": "Verbleibende Zeit",
"Stream Type": "Streamtyp",
"LIVE": "LIVE",
......@@ -31,10 +32,56 @@ videojs.addLanguage("de",{
", opens captions settings dialog": ", öffnet Einstellungen für Untertitel",
", opens subtitles settings dialog": ", öffnet Einstellungen für Untertitel",
", selected": ", ausgewählt",
"captions settings": "Untertiteleinstellungen",
"subtitles settings": "Untertiteleinstellungen",
"descriptions settings": "Einstellungen für Beschreibungen",
"Close Modal Dialog": "Modales Fenster schließen",
"Descriptions": "Beschreibungen",
"descriptions off": "Beschreibungen aus",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Die Entschlüsselungsschlüssel für den verschlüsselten Medieninhalt sind nicht verfügbar.",
", opens descriptions settings dialog": ", öffnet Einstellungen für Beschreibungen",
"Audio Track": "Tonspur"
"Audio Track": "Tonspur",
"Text": "Schrift",
"White": "Weiß",
"Black": "Schwarz",
"Red": "Rot",
"Green": "Grün",
"Blue": "Blau",
"Yellow": "Gelb",
"Magenta": "Magenta",
"Cyan": "Türkis",
"Background": "Hintergrund",
"Window": "Fenster",
"Transparent": "Durchsichtig",
"Semi-Transparent": "Halbdurchsichtig",
"Opaque": "Undurchsichtig",
"Font Size": "Schriftgröße",
"Text Edge Style": "Textkantenstil",
"None": "Kein",
"Raised": "Erhoben",
"Depressed": "Gedrückt",
"Uniform": "Uniform",
"Dropshadow": "Schlagschatten",
"Font Family": "Schristfamilie",
"Proportional Sans-Serif": "Proportionale Sans-Serif",
"Monospace Sans-Serif": "Monospace Sans-Serif",
"Proportional Serif": "Proportionale Serif",
"Monospace Serif": "Monospace Serif",
"Casual": "Zwanglos",
"Script": "Schreibeschrift",
"Small Caps": "Small-Caps",
"Reset": "Zurücksetzen",
"restore all settings to the default values": "Alle Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen",
"Done": "Fertig",
"Caption Settings Dialog": "Einstellungsdialog für Untertitel",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Anfang des Dialogfensters. Esc bricht ab und schließt das Fenster.",
"End of dialog window.": "Ende des Dialogfensters.",
"Audio Player": "Audio-Player",
"Video Player": "Video-Player",
"Progress Bar": "Forschrittsbalken",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} von {2}",
"Volume Level": "Lautstärkestufe",
"{1} is loading.": "{1} wird geladen.",
"Seek to live, currently behind live": "Zur Live-Übertragung wechseln. Aktuell wird es nicht live abgespielt.",
"Seek to live, currently playing live": "Zur Live-Übertragung wechseln. Es wird aktuell live abgespielt."
});
\ No newline at end of file
{
"Play": "Wiedergabe",
"Pause": "Pause",
"Replay": "Erneut abspielen",
"Current Time": "Aktueller Zeitpunkt",
"Duration": "Dauer",
"Remaining Time": "Verbleibende Zeit",
"Stream Type": "Streamtyp",
"LIVE": "LIVE",
"Loaded": "Geladen",
"Progress": "Status",
"Fullscreen": "Vollbild",
"Non-Fullscreen": "Kein Vollbild",
"Mute": "Ton aus",
"Unmute": "Ton ein",
"Playback Rate": "Wiedergabegeschwindigkeit",
"Subtitles": "Untertitel",
"subtitles off": "Untertitel aus",
"Captions": "Untertitel",
"captions off": "Untertitel aus",
"Chapters": "Kapitel",
"You aborted the media playback": "Sie haben die Videowiedergabe abgebrochen.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Der Videodownload ist aufgrund eines Netzwerkfehlers fehlgeschlagen.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Das Video konnte nicht geladen werden, da entweder ein Server- oder Netzwerkfehler auftrat oder das Format nicht unterstützt wird.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Die Videowiedergabe wurde entweder wegen eines Problems mit einem beschädigten Video oder wegen verwendeten Funktionen, die vom Browser nicht unterstützt werden, abgebrochen.",
"No compatible source was found for this media.": "Für dieses Video wurde keine kompatible Quelle gefunden.",
"Play Video": "Video abspielen",
"Close": "Schließen",
"Modal Window": "Modales Fenster",
"This is a modal window": "Dies ist ein modales Fenster",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Durch Drücken der Esc-Taste bzw. Betätigung der Schaltfläche \"Schließen\" wird dieses modale Fenster geschlossen.",
", opens captions settings dialog": ", öffnet Einstellungen für Untertitel",
", opens subtitles settings dialog": ", öffnet Einstellungen für Untertitel",
", selected": ", ausgewählt",
"captions settings": "Untertiteleinstellungen",
"subtitles settings": "Untertiteleinstellungen",
"descriptions settings": "Einstellungen für Beschreibungen",
"Close Modal Dialog": "Modales Fenster schließen",
"Descriptions": "Beschreibungen",
"descriptions off": "Beschreibungen aus",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Die Entschlüsselungsschlüssel für den verschlüsselten Medieninhalt sind nicht verfügbar.",
", opens descriptions settings dialog": ", öffnet Einstellungen für Beschreibungen",
"Audio Track": "Tonspur",
"Text": "Schrift",
"White": "Weiß",
"Black": "Schwarz",
"Red": "Rot",
"Green": "Grün",
"Blue": "Blau",
"Yellow": "Gelb",
"Magenta": "Magenta",
"Cyan": "Türkis",
"Background": "Hintergrund",
"Window": "Fenster",
"Transparent": "Durchsichtig",
"Semi-Transparent": "Halbdurchsichtig",
"Opaque": "Undurchsichtig",
"Font Size": "Schriftgröße",
"Text Edge Style": "Textkantenstil",
"None": "Kein",
"Raised": "Erhoben",
"Depressed": "Gedrückt",
"Uniform": "Uniform",
"Dropshadow": "Schlagschatten",
"Font Family": "Schristfamilie",
"Proportional Sans-Serif": "Proportionale Sans-Serif",
"Monospace Sans-Serif": "Monospace Sans-Serif",
"Proportional Serif": "Proportionale Serif",
"Monospace Serif": "Monospace Serif",
"Casual": "Zwanglos",
"Script": "Schreibeschrift",
"Small Caps": "Small-Caps",
"Reset": "Zurücksetzen",
"restore all settings to the default values": "Alle Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen",
"Done": "Fertig",
"Caption Settings Dialog": "Einstellungsdialog für Untertitel",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Anfang des Dialogfensters. Esc bricht ab und schließt das Fenster.",
"End of dialog window.": "Ende des Dialogfensters.",