Commit d042c961 authored by Andreas Valder's avatar Andreas Valder
Browse files

Merge branch 'videojs7' into 'master'

Update video.js to version 7.6.5

See merge request !20
parents 3b75723b 76f8c77c
videojs.addLanguage("ca",{ videojs.addLanguage('ca', {
"Play": "Reproducció", "Play": "Reproducció",
"Pause": "Pausa", "Pause": "Pausa",
"Current Time": "Temps reproduït", "Current Time": "Temps reproduït",
"Duration Time": "Durada total", "Duration": "Durada total",
"Remaining Time": "Temps restant", "Remaining Time": "Temps restant",
"Stream Type": "Tipus de seqüència", "Stream Type": "Tipus de seqüència",
"LIVE": "EN DIRECTE", "LIVE": "EN DIRECTE",
"Loaded": "Carregat", "Loaded": "Carregat",
"Progress": "Progrés", "Progress": "Progrés",
"Fullscreen": "Pantalla completa", "Fullscreen": "Pantalla completa",
"Non-Fullscreen": "Pantalla no completa", "Non-Fullscreen": "Pantalla no completa",
"Mute": "Silencia", "Mute": "Silencia",
"Unmute": "Amb so", "Unmute": "Amb so",
"Playback Rate": "Velocitat de reproducció", "Playback Rate": "Velocitat de reproducció",
"Subtitles": "Subtítols", "Subtitles": "Subtítols",
"subtitles off": "Subtítols desactivats", "subtitles off": "Subtítols desactivats",
"Captions": "Llegendes", "Captions": "Llegendes",
"captions off": "Llegendes desactivades", "captions off": "Llegendes desactivades",
"Chapters": "Capítols", "Chapters": "Capítols",
"You aborted the media playback": "Heu interromput la reproducció del vídeo.", "You aborted the media playback": "Heu interromput la reproducció del vídeo.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Un error de la xarxa ha interromput la baixada del vídeo.", "A network error caused the media download to fail part-way.": "Un error de la xarxa ha interromput la baixada del vídeo.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "No s'ha pogut carregar el vídeo perquè el servidor o la xarxa han fallat, o bé perquè el seu format no és compatible.", "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "No s'ha pogut carregar el vídeo perquè el servidor o la xarxa han fallat, o bé perquè el seu format no és compatible.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "La reproducció de vídeo s'ha interrumput per un problema de corrupció de dades o bé perquè el vídeo demanava funcions que el vostre navegador no ofereix.", "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "La reproducció de vídeo s'ha interrumput per un problema de corrupció de dades o bé perquè el vídeo demanava funcions que el vostre navegador no ofereix.",
"No compatible source was found for this media.": "No s'ha trobat cap font compatible amb el vídeo." "No compatible source was found for this media.": "No s'ha trobat cap font compatible amb el vídeo."
}); });
\ No newline at end of file
{
"Play": "Reproducció",
"Pause": "Pausa",
"Current Time": "Temps reproduït",
"Duration": "Durada total",
"Remaining Time": "Temps restant",
"Stream Type": "Tipus de seqüència",
"LIVE": "EN DIRECTE",
"Loaded": "Carregat",
"Progress": "Progrés",
"Fullscreen": "Pantalla completa",
"Non-Fullscreen": "Pantalla no completa",
"Mute": "Silencia",
"Unmute": "Amb so",
"Playback Rate": "Velocitat de reproducció",
"Subtitles": "Subtítols",
"subtitles off": "Subtítols desactivats",
"Captions": "Llegendes",
"captions off": "Llegendes desactivades",
"Chapters": "Capítols",
"You aborted the media playback": "Heu interromput la reproducció del vídeo.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Un error de la xarxa ha interromput la baixada del vídeo.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "No s'ha pogut carregar el vídeo perquè el servidor o la xarxa han fallat, o bé perquè el seu format no és compatible.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "La reproducció de vídeo s'ha interrumput per un problema de corrupció de dades o bé perquè el vídeo demanava funcions que el vostre navegador no ofereix.",
"No compatible source was found for this media.": "No s'ha trobat cap font compatible amb el vídeo."
}
videojs.addLanguage("cs",{ videojs.addLanguage('cs', {
"Play": "Přehrát", "Audio Player": "Audio Přehravač",
"Pause": "Pauza", "Video Player": "Video Přehravač",
"Current Time": "Aktuální čas", "Play": "Přehrát",
"Duration Time": "Doba trvání", "Pause": "Pauza",
"Remaining Time": "Zbývající čas", "Replay": "Spustit znovu",
"Stream Type": "Stream Type", "Current Time": "Aktuální čas",
"LIVE": "ŽIVĚ", "Duration": "Doba trvání",
"Loaded": "Načteno", "Remaining Time": "Zbývající čas",
"Progress": "Stav", "Stream Type": "Typ streamu",
"Fullscreen": "Celá obrazovka", "LIVE": "ŽIVĚ",
"Non-Fullscreen": "Zmenšená obrazovka", "Loaded": "Načteno",
"Mute": "Ztlumit zvuk", "Progress": "Stav",
"Unmute": "Přehrát zvuk", "Progress Bar": "Ukazatel průběhu",
"Playback Rate": "Rychlost přehrávání", "progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} z {2}",
"Subtitles": "Titulky", "Fullscreen": "Celá obrazovka",
"subtitles off": "Titulky vypnuty", "Non-Fullscreen": "Běžné zobrazení",
"Captions": "Popisky", "Mute": "Ztlumit zvuk",
"captions off": "Popisky vypnuty", "Unmute": "Zapnout zvuk",
"Chapters": "Kapitoly", "Playback Rate": "Rychlost přehrávání",
"You aborted the media playback": "Přehrávání videa je přerušeno.", "Subtitles": "Titulky",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Video nemohlo být načteno, kvůli chybě v síti.", "subtitles off": "Bez titulků",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Video nemohlo být načteno, buď kvůli chybě serveru nebo sítě nebo proto, že daný formát není podporován.", "Captions": "Popisky",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Váš prohlížeč nepodporuje formát videa.", "captions off": "Popisky vypnuty",
"No compatible source was found for this media.": "Špatně zadaný zdroj videa." "Chapters": "Kapitoly",
"Descriptions": "Popisy",
"descriptions off": "Bez popisů",
"Audio Track": "Zvuková stopa",
"Volume Level": "Hlasitost",
"You aborted the media playback": "Přehrávání videa bylo přerušeno.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Video nemohlo být načteno kvůli chybě v síti.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Video nemohlo být načteno, buď kvůli chybě serveru, sítě nebo proto, že daný formát není podporován.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Váš prohlížeč nepodporuje tento formát videa.",
"No compatible source was found for this media.": "Nevalidní zadaný zdroj videa.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Chyba při dešifrování videa.",
"Play Video": "Přehrát video",
"Close": "Zavřit",
"Close Modal Dialog": "Zavřít okno",
"Modal Window": "Modální okno",
"This is a modal window": "Toto je modální okno",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Toto okno se dá zavřít křížkem nebo klávesou Esc.",
", opens captions settings dialog": ", otevřít okno pro nastavení popisků",
", opens subtitles settings dialog": ", otevřít okno pro nastavení titulků",
", opens descriptions settings dialog": ", otevře okno pro nastavení popisků pro nevidomé",
", selected": ", vybráno",
"captions settings": "nastavení popisků",
"subtitles settings": "nastavení titulků",
"descriptions settings": "nastavení popisků pro nevidomé",
"Text": "Titulky",
"White": "Bílé",
"Black": "Černé",
"Red": "Červené",
"Green": "Zelené",
"Blue": "Modré",
"Yellow": "Žluté",
"Magenta": "Fialové",
"Cyan": "Azurové",
"Background": "Pozadí titulků",
"Window": "Okno",
"Transparent": "Průhledné",
"Semi-Transparent": "Poloprůhledné",
"Opaque": "Neprůhledné",
"Font Size": "Velikost písma",
"Text Edge Style": "Okraje písma",
"None": "Bez okraje",
"Raised": "Zvýšený",
"Depressed": "Propadlý",
"Uniform": "Rovnoměrný",
"Dropshadow": "Stínovaný",
"Font Family": "Rodina písma",
"Proportional Sans-Serif": "Proporcionální bezpatkové",
"Monospace Sans-Serif": "Monospace bezpatkové",
"Proportional Serif": "Proporcionální patkové",
"Monospace Serif": "Monospace patkové",
"Casual": "Hravé",
"Script": "Ručně psané",
"Small Caps": "Malé kapitálky",
"Reset": "Obnovit",
"restore all settings to the default values": "Vrátit nastavení do výchozího stavu",
"Done": "Hotovo",
"Caption Settings Dialog": "Okno s nastavením titulků",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Začátek dialogového okna. Klávesa Esc okno zavře.",
"End of dialog window.": "Konec dialogového okna.",
"{1} is loading.": "{1} se načítá."
}); });
\ No newline at end of file
{
"Audio Player": "Audio Přehravač",
"Video Player": "Video Přehravač",
"Play": "Přehrát",
"Pause": "Pauza",
"Replay": "Spustit znovu",
"Current Time": "Aktuální čas",
"Duration": "Doba trvání",
"Remaining Time": "Zbývající čas",
"Stream Type": "Typ streamu",
"LIVE": "ŽIVĚ",
"Loaded": "Načteno",
"Progress": "Stav",
"Progress Bar": "Ukazatel průběhu",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} z {2}",
"Fullscreen": "Celá obrazovka",
"Non-Fullscreen": "Běžné zobrazení",
"Mute": "Ztlumit zvuk",
"Unmute": "Zapnout zvuk",
"Playback Rate": "Rychlost přehrávání",
"Subtitles": "Titulky",
"subtitles off": "Bez titulků",
"Captions": "Popisky",
"captions off": "Popisky vypnuty",
"Chapters": "Kapitoly",
"Descriptions": "Popisy",
"descriptions off": "Bez popisů",
"Audio Track": "Zvuková stopa",
"Volume Level": "Hlasitost",
"You aborted the media playback": "Přehrávání videa bylo přerušeno.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Video nemohlo být načteno kvůli chybě v síti.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Video nemohlo být načteno, buď kvůli chybě serveru, sítě nebo proto, že daný formát není podporován.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Váš prohlížeč nepodporuje tento formát videa.",
"No compatible source was found for this media.": "Nevalidní zadaný zdroj videa.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Chyba při dešifrování videa.",
"Play Video": "Přehrát video",
"Close": "Zavřit",
"Close Modal Dialog": "Zavřít okno",
"Modal Window": "Modální okno",
"This is a modal window": "Toto je modální okno",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Toto okno se dá zavřít křížkem nebo klávesou Esc.",
", opens captions settings dialog": ", otevřít okno pro nastavení popisků",
", opens subtitles settings dialog": ", otevřít okno pro nastavení titulků",
", opens descriptions settings dialog": ", otevře okno pro nastavení popisků pro nevidomé",
", selected": ", vybráno",
"captions settings": "nastavení popisků",
"subtitles settings": "nastavení titulků",
"descriptions settings": "nastavení popisků pro nevidomé",
"Text": "Titulky",
"White": "Bílé",
"Black": "Černé",
"Red": "Červené",
"Green": "Zelené",
"Blue": "Modré",
"Yellow": "Žluté",
"Magenta": "Fialové",
"Cyan": "Azurové",
"Background": "Pozadí titulků",
"Window": "Okno",
"Transparent": "Průhledné",
"Semi-Transparent": "Poloprůhledné",
"Opaque": "Neprůhledné",
"Font Size": "Velikost písma",
"Text Edge Style": "Okraje písma",
"None": "Bez okraje",
"Raised": "Zvýšený",
"Depressed": "Propadlý",
"Uniform": "Rovnoměrný",
"Dropshadow": "Stínovaný",
"Font Family": "Rodina písma",
"Proportional Sans-Serif": "Proporcionální bezpatkové",
"Monospace Sans-Serif": "Monospace bezpatkové",
"Proportional Serif": "Proporcionální patkové",
"Monospace Serif": "Monospace patkové",
"Casual": "Hravé",
"Script": "Ručně psané",
"Small Caps": "Malé kapitálky",
"Reset": "Obnovit",
"restore all settings to the default values": "Vrátit nastavení do výchozího stavu",
"Done": "Hotovo",
"Caption Settings Dialog": "Okno s nastavením titulků",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Začátek dialogového okna. Klávesa Esc okno zavře.",
"End of dialog window.": "Konec dialogového okna.",
"{1} is loading.": "{1} se načítá."
}
videojs.addLanguage('cy', {
"Audio Player": "Chwaraewr sain",
"Video Player": "Chwaraewr fideo",
"Play": "Chwarae",
"Pause": "Oedi",
"Replay": "Ailchwarae",
"Current Time": "Amser Cyfredol",
"Duration": "Parhad",
"Remaining Time": "Amser ar ôl",
"Stream Type": "Math o Ffrwd",
"LIVE": "YN FYW",
"Loaded": "Llwythwyd",
"Progress": "Cynnydd",
"Progress Bar": "Bar Cynnydd",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} o {2}",
"Fullscreen": "Sgrîn Lawn",
"Non-Fullscreen": "Ffenestr",
"Mute": "Pylu",
"Unmute": "Dad-bylu",
"Playback Rate": "Cyfradd Chwarae",
"Subtitles": "Isdeitlau",
"subtitles off": "Isdeitlau i ffwrdd",
"Captions": "Capsiynau",
"captions off": "Capsiynau i ffwrdd",
"Chapters": "Penodau",
"Descriptions": "Disgrifiadau",
"descriptions off": "disgrifiadau i ffwrdd",
"Audio Track": "Trac Sain",
"Volume Level": "Lefel Sain",
"You aborted the media playback": "Atalwyd y fideo gennych",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Mae gwall rhwydwaith wedi achosi methiant lawrlwytho.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Ni lwythodd y fideo, oherwydd methiant gweinydd neu rwydwaith, neu achos nid yw'r system yn cefnogi'r fformat.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Atalwyd y fideo oherwydd problem llygredd data neu oherwydd nid yw'ch porwr yn cefnogi nodweddion penodol o'r fideo.",
"No compatible source was found for this media.": "Nid oedd modd canfod ffynhonnell cytûn am y fideo hwn.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Mae'r fideo wedi ei amgryptio ac nid oes allweddion gennym.",
"Play Video": "Chwarae Fideo",
"Close": "Cau",
"Close Modal Dialog": "Cau Blwch Deialog Moddol",
"Modal Window": "Ffenestr Foddol",
"This is a modal window": "Mae hon yn ffenestr foddol",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Gallech chi gau'r ffenestr foddol hon trwy wasgu Escape neu glicio'r botwm cau.",
", opens captions settings dialog": ", yn agor gosodiadau capsiynau",
", opens subtitles settings dialog": ", yn agor gosodiadau isdeitlau",
", opens descriptions settings dialog": ", yn agor gosodiadau disgrifiadau",
", selected": ", detholwyd",
"captions settings": "gosodiadau capsiynau",
"subtitles settings": "gosodiadau isdeitlau",
"descriptions settings": "gosodiadau disgrifiadau",
"Text": "Testun",
"White": "Gwyn",
"Black": "Du",
"Red": "Coch",
"Green": "Gwyrdd",
"Blue": "Glas",
"Yellow": "Melyn",
"Magenta": "Piws",
"Cyan": "Cyan",
"Background": "Cefndir",
"Window": "Ffenestr",
"Transparent": "Tryloyw",
"Semi-Transparent": "Hanner-dryloyw",
"Opaque": "Di-draidd",
"Font Size": "Maint y Ffont",
"Text Edge Style": "Arddull Ymylon Testun",
"None": "Dim",
"Raised": "Uwch",
"Depressed": "Is",
"Uniform": "Unffurf",
"Dropshadow": "Cysgod cefn",
"Font Family": "Teulu y Ffont",
"Proportional Sans-Serif": "Heb-Seriff Cyfraneddol",
"Monospace Sans-Serif": "Heb-Seriff Unlled",
"Proportional Serif": "Seriff Gyfraneddol",
"Monospace Serif": "Seriff Unlled",
"Casual": "Llawysgrif",
"Script": "Sgript",
"Small Caps": "Prif Lythyrennau Bychain",
"Reset": "Ailosod",
"restore all settings to the default values": "Adfer yr holl osodiadau diofyn",
"Done": "Gorffenwyd",
"Caption Settings Dialog": "Blwch Gosodiadau Capsiynau",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Dechrau ffenestr deialog. Bydd Escape yn canslo a chau'r ffenestr.",
"End of dialog window.": "Diwedd ffenestr deialog.",
"{1} is loading.": "{1} yn llwytho."
});
\ No newline at end of file
{
"Audio Player":"Chwaraewr sain",
"Video Player":"Chwaraewr fideo",
"Play":"Chwarae",
"Pause":"Oedi",
"Replay":"Ailchwarae",
"Current Time":"Amser Cyfredol",
"Duration":"Parhad",
"Remaining Time":"Amser ar ôl",
"Stream Type":"Math o Ffrwd",
"LIVE":"YN FYW",
"Loaded":"Llwythwyd",
"Progress":"Cynnydd",
"Progress Bar":"Bar Cynnydd",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}":"{1} o {2}",
"Fullscreen":"Sgrîn Lawn",
"Non-Fullscreen":"Ffenestr",
"Mute":"Pylu",
"Unmute":"Dad-bylu",
"Playback Rate":"Cyfradd Chwarae",
"Subtitles":"Isdeitlau",
"subtitles off":"Isdeitlau i ffwrdd",
"Captions":"Capsiynau",
"captions off":"Capsiynau i ffwrdd",
"Chapters":"Penodau",
"Descriptions":"Disgrifiadau",
"descriptions off":"disgrifiadau i ffwrdd",
"Audio Track":"Trac Sain",
"Volume Level":"Lefel Sain",
"You aborted the media playback":"Atalwyd y fideo gennych",
"A network error caused the media download to fail part-way.":"Mae gwall rhwydwaith wedi achosi methiant lawrlwytho.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.":"Ni lwythodd y fideo, oherwydd methiant gweinydd neu rwydwaith, neu achos nid yw'r system yn cefnogi'r fformat.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.":"Atalwyd y fideo oherwydd problem llygredd data neu oherwydd nid yw'ch porwr yn cefnogi nodweddion penodol o'r fideo.",
"No compatible source was found for this media.":"Nid oedd modd canfod ffynhonnell cytûn am y fideo hwn.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.":"Mae'r fideo wedi ei amgryptio ac nid oes allweddion gennym.",
"Play Video":"Chwarae Fideo",
"Close":"Cau",
"Close Modal Dialog":"Cau Blwch Deialog Moddol",
"Modal Window":"Ffenestr Foddol",
"This is a modal window":"Mae hon yn ffenestr foddol",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.":"Gallech chi gau'r ffenestr foddol hon trwy wasgu Escape neu glicio'r botwm cau.",
", opens captions settings dialog":", yn agor gosodiadau capsiynau",
", opens subtitles settings dialog":", yn agor gosodiadau isdeitlau",
", opens descriptions settings dialog":", yn agor gosodiadau disgrifiadau",
", selected":", detholwyd",
"captions settings":"gosodiadau capsiynau",
"subtitles settings":"gosodiadau isdeitlau",
"descriptions settings":"gosodiadau disgrifiadau",
"Text":"Testun",
"White":"Gwyn",
"Black":"Du",
"Red":"Coch",
"Green":"Gwyrdd",
"Blue":"Glas",
"Yellow":"Melyn",
"Magenta":"Piws",
"Cyan":"Cyan",
"Background":"Cefndir",
"Window":"Ffenestr",
"Transparent":"Tryloyw",
"Semi-Transparent":"Hanner-dryloyw",
"Opaque":"Di-draidd",
"Font Size":"Maint y Ffont",
"Text Edge Style":"Arddull Ymylon Testun",
"None":"Dim",
"Raised":"Uwch",
"Depressed":"Is",
"Uniform":"Unffurf",
"Dropshadow":"Cysgod cefn",
"Font Family":"Teulu y Ffont",
"Proportional Sans-Serif":"Heb-Seriff Cyfraneddol",
"Monospace Sans-Serif":"Heb-Seriff Unlled",
"Proportional Serif":"Seriff Gyfraneddol",
"Monospace Serif":"Seriff Unlled",
"Casual":"Llawysgrif",
"Script":"Sgript",
"Small Caps":"Prif Lythyrennau Bychain",
"Reset":"Ailosod",
"restore all settings to the default values":"Adfer yr holl osodiadau diofyn",
"Done":"Gorffenwyd",
"Caption Settings Dialog":"Blwch Gosodiadau Capsiynau",
"Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.":"Dechrau ffenestr deialog. Bydd Escape yn canslo a chau'r ffenestr.",
"End of dialog window.":"Diwedd ffenestr deialog.",
"{1} is loading.": "{1} yn llwytho."
}
videojs.addLanguage("da",{ videojs.addLanguage('da', {
"Play": "Afspil", "Play": "Afspil",
"Pause": "Pause", "Pause": "Pause",
"Current Time": "Aktuel tid", "Current Time": "Aktuel tid",
"Duration Time": "Varighed", "Duration": "Varighed",
"Remaining Time": "Resterende tid", "Remaining Time": "Resterende tid",
"Stream Type": "Stream-type", "Stream Type": "Stream-type",
"LIVE": "LIVE", "LIVE": "LIVE",
"Loaded": "Indlæst", "Loaded": "Indlæst",
"Progress": "Status", "Progress": "Status",
"Fullscreen": "Fuldskærm", "Fullscreen": "Fuldskærm",
"Non-Fullscreen": "Luk fuldskærm", "Non-Fullscreen": "Luk fuldskærm",
"Mute": "Uden lyd", "Mute": "Uden lyd",
"Unmute": "Med lyd", "Unmute": "Med lyd",
"Playback Rate": "Afspilningsrate", "Playback Rate": "Afspilningsrate",
"Subtitles": "Undertekster", "Subtitles": "Undertekster",
"subtitles off": "Uden undertekster", "subtitles off": "Uden undertekster",
"Captions": "Undertekster for hørehæmmede", "Captions": "Undertekster for hørehæmmede",
"captions off": "Uden undertekster for hørehæmmede", "captions off": "Uden undertekster for hørehæmmede",
"Chapters": "Kapitler", "Chapters": "Kapitler",
"You aborted the media playback": "Du afbrød videoafspilningen.", "You aborted the media playback": "Du afbrød videoafspilningen.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "En netværksfejl fik download af videoen til at fejle.", "A network error caused the media download to fail part-way.": "En netværksfejl fik download af videoen til at fejle.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Videoen kunne ikke indlæses, enten fordi serveren eller netværket fejlede, eller fordi formatet ikke er understøttet.", "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Videoen kunne ikke indlæses, enten fordi serveren eller netværket fejlede, eller fordi formatet ikke er understøttet.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Videoafspilningen blev afbrudt på grund af ødelagte data eller fordi videoen benyttede faciliteter som din browser ikke understøtter.", "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Videoafspilningen blev afbrudt på grund af ødelagte data eller fordi videoen benyttede faciliteter som din browser ikke understøtter.",
"No compatible source was found for this media.": "Fandt ikke en kompatibel kilde for denne media." "No compatible source was found for this media.": "Fandt ikke en kompatibel kilde for denne media."
}); });
\ No newline at end of file
{
"Play": "Afspil",
"Pause": "Pause",
"Current Time": "Aktuel tid",
"Duration": "Varighed",
"Remaining Time": "Resterende tid",
"Stream Type": "Stream-type",
"LIVE": "LIVE",
"Loaded": "Indlæst",
"Progress": "Status",
"Fullscreen": "Fuldskærm",
"Non-Fullscreen": "Luk fuldskærm",
"Mute": "Uden lyd",
"Unmute": "Med lyd",
"Playback Rate": "Afspilningsrate",
"Subtitles": "Undertekster",
"subtitles off": "Uden undertekster",
"Captions": "Undertekster for hørehæmmede",
"captions off": "Uden undertekster for hørehæmmede",
"Chapters": "Kapitler",
"You aborted the media playback": "Du afbrød videoafspilningen.",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "En netværksfejl fik download af videoen til at fejle.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Videoen kunne ikke indlæses, enten fordi serveren eller netværket fejlede, eller fordi formatet ikke er understøttet.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Videoafspilningen blev afbrudt på grund af ødelagte data eller fordi videoen benyttede faciliteter som din browser ikke understøtter.",
"No compatible source was found for this media.": "Fandt ikke en kompatibel kilde for denne media."
}
videojs.addLanguage("de",{ videojs.addLanguage('de', {
"Play": "Wiedergabe", "Play": "Wiedergabe",
"Pause": "Pause", "Pause": "Pause",
"Current Time": "Aktueller Zeitpunkt", "Replay": "Erneut abspielen",
"Duration Time": "Dauer", "Current Time": "Aktueller Zeitpunkt",
"Remaining Time": "Verbleibende Zeit", "Duration": "Dauer",
"Stream Type": "Streamtyp", "Remaining Time": "Verbleibende Zeit",
"LIVE": "LIVE", "Stream Type": "Streamtyp",
"Loaded": "Geladen", "LIVE": "LIVE",
"Progress": "Status", "Loaded": "Geladen",
"Fullscreen": "Vollbild", "Progress": "Status",
"Non-Fullscreen": "Kein Vollbild", "Fullscreen": "Vollbild",
"Mute": "Ton aus", "Non-Fullscreen": "Kein Vollbild",
"Unmute": "Ton ein", "Mute": "Ton aus",
"Playback Rate": "Wiedergabegeschwindigkeit", "Unmute": "Ton ein",
"Subtitles": "Untertitel", "Playback Rate": "Wiedergabegeschwindigkeit",
"subtitles off": "Untertitel aus", "Subtitles": "Untertitel",
"Captions": "Untertitel", "subtitles off": "Untertitel aus",
"captions off": "Untertitel aus", "Captions": "Untertitel",
"Chapters": "Kapitel", "captions off": "Untertitel aus",
"You aborted the media playback": "Sie haben die Videowiedergabe abgebrochen.", "Chapters": "Kapitel",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Der Videodownload ist aufgrund eines Netzwerkfehlers fehlgeschlagen.", "You aborted the media playback": "Sie haben die Videowiedergabe abgebrochen.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Das Video konnte nicht geladen werden, da entweder ein Server- oder Netzwerkfehler auftrat oder das Format nicht unterstützt wird.", "A network error caused the media download to fail part-way.": "Der Videodownload ist aufgrund eines Netzwerkfehlers fehlgeschlagen.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Die Videowiedergabe wurde entweder wegen eines Problems mit einem beschädigten Video oder wegen verwendeten Funktionen, die vom Browser nicht unterstützt werden, abgebrochen.", "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Das Video konnte nicht geladen werden, da entweder ein Server- oder Netzwerkfehler auftrat oder das Format nicht unterstützt wird.",
"No compatible source was found for this media.": "Für dieses Video wurde keine kompatible Quelle gefunden.", "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Die Videowiedergabe wurde entweder wegen eines Problems mit einem beschädigten Video oder wegen verwendeten Funktionen, die vom Browser nicht unterstützt werden, abgebrochen.",
"Play Video": "Video abspielen", "No compatible source was found for this media.": "Für dieses Video wurde keine kompatible Quelle gefunden.",
"Close": "Schließen", "Play Video": "Video abspielen",
"Modal Window": "Modales Fenster", "Close": "Schließen",
"This is a modal window": "Dies ist ein modales Fenster", "Modal Window": "Modales Fenster",
"This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Durch Drücken der Esc-Taste bzw. Betätigung der Schaltfläche \"Schließen\" wird dieses modale Fenster geschlossen.", "This is a modal window": "Dies ist ein modales Fenster",
", opens captions settings dialog": ", öffnet Einstellungen für Untertitel", "This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Durch Drücken der Esc-Taste bzw. Betätigung der Schaltfläche \"Schließen\" wird dieses modale Fenster geschlossen.",
", opens subtitles settings dialog": ", öffnet Einstellungen für Untertitel", ", opens captions settings dialog": ", öffnet Einstellungen für Untertitel",
", selected": ", ausgewählt", ", opens subtitles settings dialog": ", öffnet Einstellungen für Untertitel",
"Close Modal Dialog": "Modales Fenster schließen", ", selected": ", ausgewählt",