sv.json 4.03 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
{
 ", opens captions settings dialog": ", öppnar dialogruta för textning",
 ", opens descriptions settings dialog": ", öppnar dialogruta för inställningar",
 ", opens subtitles settings dialog": ", öppnar dialogruta för undertexter",
 ", selected": ", vald",
 "A network error caused the media download to fail part-way.": "Ett nätverksfel gjorde att nedladdningen av videon avbröts.",
 "Audio Player": "Ljudspelare",
 "Audio Track": "Ljudspår",
 "Background": "Bakgrund",
 "Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Början av dialogfönster. Escape avbryter och stänger fönstret.",
 "Black": "Svart",
 "Blue": "Blå",
 "Caption Settings Dialog": "Dialogruta för textningsinställningar",
 "Captions": "Text på",
 "Casual": "Casual",
 "Chapters": "Kapitel",
 "Close": "Stäng",
 "Close Modal Dialog": "Stäng dialogruta",
 "Current Time": "Aktuell tid",
 "Cyan": "Cyan",
 "Depressed": "Deprimerad",
 "Descriptions": "Beskrivningar",
 "Done": "Klar",
 "Dropshadow": "DropSkugga",
 "Duration": "Total tid",
 "End of dialog window.": "Slutet av dialogfönster.",
 "Font Family": "Typsnittsfamilj",
 "Font Size": "Textstorlek",
 "Fullscreen": "Fullskärm",
 "Green": "Grön",
 "LIVE": "LIVE",
 "Loaded": "Laddad",
 "Magenta": "Magenta",
 "Modal Window": "dialogruta",
 "Monospace Sans-Serif": "Monospace Sans-Serif",
 "Monospace Serif": "Monospace Serif",
 "Mute": "Ljud av",
 "No compatible source was found for this media.": "Det gick inte att hitta någon kompatibel källa för den här videon.",
 "Non-Fullscreen": "Ej fullskärm",
 "None": "Ingen",
 "Opaque": "Opak",
 "Pause": "Pausa",
 "Play": "Spela",
 "Play Video": "Spela upp video",
 "Playback Rate": "Uppspelningshastighet",
 "Progress": "Förlopp",
 "Progress Bar": "förloppsmätare",
 "Proportional Sans-Serif": "Proportionell Sans-Serif",
 "Proportional Serif": "Proportionell Serif",
 "Raised": "Raised",
 "Red": "Röd",
 "Remaining Time": "Återstående tid",
 "Replay": "Spela upp igen",
 "Reset": "Återställ",
 "Script": "Manus",
 "Seek to live, currently behind live": "Återgå till live, uppspelningen är inte live",
 "Seek to live, currently playing live": "Återgå till live, uppspelningen är live",
 "Semi-Transparent": "Semi-transparent",
 "Small Caps": "Small-Caps",
 "Stream Type": "Strömningstyp",
 "Subtitles": "Text på",
 "Text": "Text",
 "Text Edge Style": "Textkantstil",
 "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Det gick inte att ladda videon, antingen på grund av ett server- eller nätverksfel, eller för att formatet inte stöds.",
 "The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Mediat är krypterat och vi har inte nycklarna för att dekryptera det.",
 "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Uppspelningen avbröts på grund av att videon är skadad, eller också för att videon använder funktioner som din webbläsare inte stöder.",
 "This is a modal window": "Det här är ett dialogruta",
 "This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Den här dialogrutan kan stängas genom att trycka på Escape-tangenten eller stäng knappen.",
 "Transparent": "Transparent",
 "Uniform": "Uniform",
 "Unmute": "Ljud på",
 "Video Player": "Videospelare",
 "Volume Level": "Volymnivå",
 "White": "Vit",
 "Window": "Fönster",
 "Yellow": "Gul",
 "You aborted the media playback": "Du har avbrutit videouppspelningen.",
 "captions off": "Text av",
 "captions settings": "textningsinställningar",
 "descriptions off": "beskrivningar av",
 "descriptions settings": "beskrivningsinställningar",
 "progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} av {2}",
 "restore all settings to the default values": "återställ alla inställningar till standardvärden",
 "subtitles off": "Text av",
 "subtitles settings": "undertextsinställningar",
 "{1} is loading.": "{1} laddar."
}