sk.json 3.97 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
{
 "Audio Player": "Zvukový prehrávač",
 "Video Player": "Video prehrávač",
 "Play": "Prehrať",
 "Pause": "Pozastaviť",
 "Replay": "Prehrať znova",
 "Current Time": "Aktuálny čas",
 "Duration": "Čas trvania",
 "Remaining Time": "Zostávajúci čas",
 "Stream Type": "Typ stopy",
 "LIVE": "NAŽIVO",
 "Loaded": "Načítané",
 "Progress": "Priebeh",
 "Progress Bar": "Ukazovateľ priebehu",
 "progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "časovanie ukazovateľa priebehu: currentTime={1} duration={2}",
 "Fullscreen": "Režim celej obrazovky",
 "Non-Fullscreen": "Režim normálnej obrazovky",
 "Mute": "Stlmiť",
 "Unmute": "Zrušiť stlmenie",
 "Playback Rate": "Rýchlosť prehrávania",
 "Subtitles": "Titulky",
 "subtitles off": "titulky vypnuté",
 "Captions": "Popisky",
 "captions off": "popisky vypnuté",
 "Chapters": "Kapitoly",
 "Descriptions": "Opisy",
 "descriptions off": "opisy vypnuté",
 "Audio Track": "Zvuková stopa",
 "Volume Level": "Úroveň hlasitosti",
 "You aborted the media playback": "Prerušili ste prehrávanie",
 "A network error caused the media download to fail part-way.": "Sťahovanie súboru bolo zrušené pre chybu na sieti.",
 "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Súbor sa nepodarilo načítať pre chybu servera, sieťového pripojenia, alebo je formát súboru nepodporovaný.",
 "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Prehrávanie súboru bolo prerušené pre poškodené dáta, alebo súbor používa vlastnosti, ktoré váš prehliadač nepodporuje.",
 "No compatible source was found for this media.": "Nebol nájdený žiaden kompatibilný zdroj pre tento súbor.",
 "The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Súbor je zašifrovaný a nie je k dispozícii kľúč na rozšifrovanie.",
 "Play Video": "Prehrať video",
 "Close": "Zatvoriť",
 "Close Modal Dialog": "Zatvoriť modálne okno",
 "Modal Window": "Modálne okno",
 "This is a modal window": "Toto je modálne okno",
 "This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Toto modálne okno je možné zatvoriť stlačením klávesy Escape, alebo aktivovaním tlačidla na zatvorenie.",
 ", opens captions settings dialog": ", otvorí okno nastavení popiskov",
 ", opens subtitles settings dialog": ", otvorí okno nastavení titulkov",
 ", opens descriptions settings dialog": ", otvorí okno nastavení opisov",
 ", selected": ", označené",
 "captions settings": "nastavenia popiskov",
 "subtitles settings": "nastavenia titulkov",
 "descriptions settings": "nastavenia opisov",
 "Text": "Text",
 "White": "Biela",
 "Black": "Čierna",
 "Red": "Červená",
 "Green": "Zelená",
 "Blue": "Modrá",
 "Yellow": "Žltá",
 "Magenta": "Ružová",
 "Cyan": "Tyrkysová",
 "Background": "Pozadie",
 "Window": "Okno",
 "Transparent": "Priesvitné",
 "Semi-Transparent": "Polopriesvitné",
 "Opaque": "Plné",
 "Font Size": "Veľkosť písma",
 "Text Edge Style": "Typ okrajov písma",
 "None": "Žiadne",
 "Raised": "Zvýšené",
 "Depressed": "Znížené",
 "Uniform": "Pravidelné",
 "Dropshadow": "S tieňom",
 "Font Family": "Typ písma",
 "Proportional Sans-Serif": "Proporčné bezpätkové",
 "Monospace Sans-Serif": "Pravidelné, bezpätkové",
 "Proportional Serif": "Proporčné pätkové",
 "Monospace Serif": "Pravidelné pätkové",
 "Casual": "Bežné",
 "Script": "Písané",
 "Small Caps": "Malé kapitálky",
 "Reset": "Resetovať",
 "restore all settings to the default values": "všetky nastavenia na základné hodnoty",
 "Done": "Hotovo",
 "Caption Settings Dialog": "Okno nastavení popiskov",
 "Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Začiatok okna. Klávesa Escape zruší a zavrie okno.",
 "End of dialog window.": "Koniec okna.",
	"{1} is loading.": "{1} sa načíta."
}