gl.json 4.3 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
{
 "Audio Player": "Reprodutor de son",
 "Video Player": "Reprodutor de vídeo",
 "Play": "Reproducir",
 "Pause": "Pausa",
 "Replay": "Repetir",
 "Current Time": "Tempo reproducido",
 "Duration": "Duración",
 "Remaining Time": "Tempo restante",
 "Stream Type": "Tipo de fluxo",
 "LIVE": "EN DIRECTO",
 "Seek to live, currently behind live": "Buscando directo, actualmente tras en directo",
 "Seek to live, currently playing live": "Buscando directo, actualmente reproducindo en directo",
 "Loaded": "Cargado",
 "Progress": "Progresión",
 "Progress Bar": "Barra de progreso",
 "progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} de {2}",
 "Fullscreen": "Pantalla completa",
 "Non-Fullscreen": "Xanela",
 "Mute": "Silenciar",
 "Unmute": "Son activado",
 "Playback Rate": "Velocidade de reprodución",
 "Subtitles": "Subtítulos",
 "subtitles off": "subtítulos desactivados",
 "Captions": "Subtítulos para xordos",
 "captions off": "subtítulos para xordos desactivados",
 "Chapters": "Capítulos",
 "Descriptions": "Descricións",
 "descriptions off": "descricións desactivadas",
 "Audio Track": "Pista de son",
 "Volume Level": "Nivel do volume",
 "You aborted the media playback": "Vostede interrompeu a reprodución do medio.",
 "A network error caused the media download to fail part-way.": "Un erro de rede interrompeu a descarga do medio.",
 "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Non foi posíbel cargar o medio por mor dun fallo de rede ou do servidor ou porque o formato non é compatíbel.",
 "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Interrompeuse a reprodución do medio por mor dun problema de estragamento dos datos ou porque o medio precisa funcións que o seu navegador non ofrece.",
 "No compatible source was found for this media.": "Non se atopou ningunha orixe compatíbel con este vídeo.",
 "The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "O medio está cifrado e non temos as chaves para descifralo .",
 "Play Video": "Reproducir vídeo",
 "Close": "Pechar",
 "Close Modal Dialog": "Pechar a caixa de diálogo modal",
 "Modal Window": "Xanela modal",
 "This is a modal window": "Esta é unha xanela modal",
 "This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "Este diálogo modal pódese pechar premendo a tecla Escape ou activando o botón de pechar.",
 ", opens captions settings dialog": ", abre o diálogo de axustes dos subtítulos para xordos",
 ", opens subtitles settings dialog": ", abre o diálogo de axustes dos subtítulos",
 ", opens descriptions settings dialog": ", abre o diálogo de axustes das descricións",
 ", selected": ", séleccionado",
 "captions settings": "axustes dos subtítulos para xordos",
 "subtitles settings": "axustes dos subtítulos",
 "descriptions settings": "axustes das descricións",
 "Text": "Texto",
 "White": "Branco",
 "Black": "Negro",
 "Red": "Vermello",
 "Green": "Verde",
 "Blue": "Azul",
 "Yellow": "Marelo",
 "Magenta": "Maxenta",
 "Cyan": "Cian",
 "Background": "Fondo",
 "Window": "Xanela",
 "Transparent": "Transparente",
 "Semi-Transparent": "Semi-transparente",
 "Opaque": "Opaca",
 "Font Size": "Tamaño das letras",
 "Text Edge Style": "Estilo do bordos do texto",
 "None": "Ningún",
 "Raised": "Érguida",
 "Depressed": "Caída",
 "Uniform": "Uniforme",
 "Dropshadow": "Sombra caída",
 "Font Family": "Familia de letras",
 "Proportional Sans-Serif": "Sans-Serif proporcional",
 "Monospace Sans-Serif": "Sans-Serif monoespazo (caixa fixa)",
 "Proportional Serif": "Serif proporcional",
 "Monospace Serif": "Serif monoespazo (caixa fixa)",
 "Casual": "Manuscrito",
 "Script": "Itálica",
 "Small Caps": "Pequenas maiúsculas",
 "Reset": "Reiniciar",
 "restore all settings to the default values": "restaurar todos os axustes aos valores predeterminados",
 "Done": "Feito",
 "Caption Settings Dialog": "Diálogo de axustes dos subtítulos para xordos",
 "Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Inicio da xanela de diálogo. A tecla Escape cancelará e pechará a xanela.",
 "End of dialog window.": "Fin da xanela de diálogo.",
 "{1} is loading.": "{1} está a cargar."
}