ca.json 1.43 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
{
 "Play": "Reproducció",
 "Pause": "Pausa",
 "Current Time": "Temps reproduït",
 "Duration": "Durada total",
 "Remaining Time": "Temps restant",
 "Stream Type": "Tipus de seqüència",
 "LIVE": "EN DIRECTE",
 "Loaded": "Carregat",
 "Progress": "Progrés",
 "Fullscreen": "Pantalla completa",
 "Non-Fullscreen": "Pantalla no completa",
 "Mute": "Silencia",
 "Unmute": "Amb so",
 "Playback Rate": "Velocitat de reproducció",
 "Subtitles": "Subtítols",
 "subtitles off": "Subtítols desactivats",
 "Captions": "Llegendes",
 "captions off": "Llegendes desactivades",
 "Chapters": "Capítols",
 "You aborted the media playback": "Heu interromput la reproducció del vídeo.",
 "A network error caused the media download to fail part-way.": "Un error de la xarxa ha interromput la baixada del vídeo.",
 "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "No s'ha pogut carregar el vídeo perquè el servidor o la xarxa han fallat, o bé perquè el seu format no és compatible.",
 "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "La reproducció de vídeo s'ha interrumput per un problema de corrupció de dades o bé perquè el vídeo demanava funcions que el vostre navegador no ofereix.",
 "No compatible source was found for this media.": "No s'ha trobat cap font compatible amb el vídeo."
}