gd.json 4.31 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
{
 "Audio Player": "Cluicheadair fuaime",
 "Video Player": "Cluicheadair video",
 "Play": "Cluich",
 "Pause": "Cuir ’na stad",
 "Replay": "Cluich a-rithist",
 "Current Time": "An ùine làithreach",
 "Duration": "Faide",
 "Remaining Time": "An ùine air fhàgail",
 "Stream Type": "Seòrsa an t-sruthaidh",
 "LIVE": "BEÒ",
 "Seek to live, currently behind live": "A’ sireadh sruth beò ’s air dheireadh",
 "Seek to live, currently playing live": "A’ sireadh sruth beò ’s ‘ga chluich",
 "Loaded": "Air a luchdadh",
 "Progress": "Adhartas",
 "Progress Bar": "Bàr adhartais",
 "progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} à {2}",
 "Fullscreen": "Làn-sgrìn",
 "Non-Fullscreen": "Fàg modh làn-sgrìn",
 "Mute": "Mùch",
 "Unmute": "Dì-mhùch",
 "Playback Rate": "Reat na cluiche",
 "Subtitles": "Fo-thiotalan",
 "subtitles off": "fo-thiotalan dheth",
 "Captions": "Caipseanan",
 "captions off": "caipseanan dheth",
 "Chapters": "Caibideil",
 "Descriptions": "Tuairisgeulan",
 "descriptions off": "tuairisgeulan dheth",
 "Audio Track": "Traca fuaime",
 "Volume Level": "Àirde na fuaime",
 "You aborted the media playback": "Sguir thu de chluich a’ mheadhain",
 "A network error caused the media download to fail part-way.": "Cha deach leinn an còrr dhen mheadhan a luchdadh a-nuas ri linn mearachd lìonraidh.",
 "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Cha b’ urrainn dhuinn am meadhan a luchdadh – dh’fhaoidte gun do dh’fhàillig leis an fhrithealaiche no an lìonra no nach cuir sinn taic ris an fhòrmat.",
 "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Sguir sinn de chluich a’ mheadhain – dh’fhaoidte gu bheil e coirbte no gu bheil gleus aig a’ mheadhan nach cuir am brabhsair taic ris.",
 "No compatible source was found for this media.": "Cha ceach tùs co-chòrdail a lorg airson a’ mheadhain seo.",
 "The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Tha am meadhan crioptaichte ’s chan eil iuchair dì-chrioptachaidh againn dha.",
 "Play Video": "Cluich video",
 "Close": "Dùin",
 "Close Modal Dialog": "Dùin an còmhradh",
 "Modal Window": "Uinneag mòdach",
 "This is a modal window": "Seo uinneag mòdach",
 "This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "’S urrainn dhut seo a dhùnadh leis an iuchair Escape no leis a’ phutan dùnaidh.",
 ", opens captions settings dialog": ", fosglaidh e còmhradh nan roghainnean",
 ", opens subtitles settings dialog": ", fosglaidh e còmhradh nam fo-thiotalan",
 ", opens descriptions settings dialog": ", fosglaidh e còmhradh roghainnean nan tuairisgeulan",
 ", selected": ", air a thaghadh",
 "captions settings": "roghainnean nan caipseanan",
 "subtitles settings": "roghainnean nam fo-thiotalan",
 "descriptions settings": "roghainnean nan tuairisgeulan",
 "Text": "Teacsa",
 "White": "Geal",
 "Black": "Dubh",
 "Red": "Dearg",
 "Green": "Uaine",
 "Blue": "Gorm",
 "Yellow": "Buidhe",
 "Magenta": "Magenta",
 "Cyan": "Saidhean",
 "Background": "Cùlaibh",
 "Window": "Uinneag",
 "Transparent": "Trìd-shoilleir",
 "Semi-Transparent": "Leth-thrìd-shoilleir",
 "Opaque": "Trìd-dhoilleir",
 "Font Size": "Meud a’ chrutha-chlò",
 "Text Edge Style": "Stoidhle oir an teacsa",
 "None": "Chan eil gin",
 "Raised": "Àrdaichte",
 "Depressed": "Air a bhrùthadh",
 "Uniform": "Cunbhalach",
 "Dropshadow": "Sgàil",
 "Font Family": "Teaghlach a’ chrutha-chlò",
 "Proportional Sans-Serif": "Sans-serif co-rèireach",
 "Monospace Sans-Serif": "Sans-serif aon-leud",
 "Proportional Serif": "Serif co-rèireach",
 "Monospace Serif": "Serif aon-leud",
 "Casual": "Fuasgailte",
 "Script": "Sgriobt",
 "Small Caps": "Ceann-litrichean beaga",
 "Reset": "Ath-shuidhich",
 "restore all settings to the default values": "till dhan a h-uile bun-roghainn",
 "Done": "Deiseil",
 "Caption Settings Dialog": "Còmhradh roghainnean nan caipseanan",
 "Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Toiseach uinneag còmhraidh. Sguiridh Escape dheth ’s dùinidh e an uinneag",
 "End of dialog window.": "Deireadh uinneag còmhraidh.",
 "{1} is loading.": "Tha {1} ’ga luchdadh."
}