wegweiser.tex 730 Bytes
Newer Older
Stefan Heimersheim's avatar
Stefan Heimersheim committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[a4paper,margin=2cm]{geometry}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{tikz}

\begin{document}
\section*{Wegweiser aufhängen\hfill\small\normalfont Zuletzt aktualisiert: \today}
\subsection*{Material:}
\begin{itemize}
  \item Wegweiser: OSAK-Druckerzeugnisse
  \item Klebeband: OSAK-Büromaterial
  \item Schere: OSAK-Büromaterial
\end{itemize}
\subsection*{Aufbau:}
\begin{itemize}
  \item Wegweiser im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss aufhängen (Gebäudeplan hier einfügen)
  %TODO Grundriss suchen
\end{itemize}
\subsection*{Lageplan:}
\resizebox{\textwidth}{!}{%
\begin{tikzpicture}
  \input{lageplantikz.tex}
\end{tikzpicture}
}

\end{document}